Methodologies of migration | Ishani Chatterjee

Regeling Vormgeving 2024
Toegekend bedrag: € 7.500

Methodologies of migration is een onderzoeksproject van Ishani Chatterjee naar immigratie in de context van Nederland, specifiek gericht op ‘hoogopgeleide migranten- kunstenaars en -ontwerpers’ die ervoor kiezen om als zelfstandige te werken. Elk jaar studeren honderden internationale studenten (studenten van buiten de EU en EER) af aan de kunstacademies in Nederland. Maar wat gebeurt er na hun afstuderen? Vertrekkend vanuit persoonlijke ervaringen belicht en nuanceert Chatterjee de uitdagingen die komen kijken bij de transitie die deze studenten doormaken in hun ontwikkeling naar zelfstandig maker. De startfase van het project bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het verzamelen van data, het uitwisselen van verschillende perspectieven en interviews met onderzoekers, kunstenaars en onderwijs- en overheidsinstellingen die met deze thematiek te maken hebben.