Homepage

Landschapstriënnale 2023 Dynamische Waddendelta | Stichting Landschapstriënnale 2023

Regeling Architectuur 2023
€ 44.570

Dit jaar staan de schijnwerpers tijdens de Landschapstriënnale 2023 op de Waddenkust. De triënnale focust op ingrijpende klimaatbestendige transitieopgaven voor dit kustlandschap en er wordt gekeken hoe dit landschap de komende decennia gaat veranderen. De Landschapstriënnale 2023, met het thema Dynamische Waddendelta, richt zich op een aantal activiteiten die zijn samengevat in de PANORAMA-programmalijn voor ruimtelijke professionals: Plannenparade, Summerschool Wadden Coast, Toekomstatelier NL2100 Dynamische Waddendelta, Montagekamer Waddenkust en het Waddensymposium. De Plannenparade bestaat uit verschillende bestaande plannen samengesteld met overheden. Dit wordt gebruikt als input voor de Summerschool, waar internationale studenten werken aan een aantal scenario’s voor de Waddenkust. Het ToekomstatelierNL2100 Waddenkust (onder leiding van het CRa) werkt met drie jonge ontwerpers met nieuwe ontwerpmethodieken aan de zogenoemde adaptatiepaden met de focus op het jaar 2100, om vervolgens terug te redeneren naar 2050 en 2025. Beoogde resultaten worden uitgewerkt in de Montagekamer. Nieuwe vormen van kennisdelen vinden plaats tijdens het Waddensymposium. Stichting Landschapstriënnale werkt samen met professionals, gastsprekers, een curator en ministeries van BZK, LNV, OCW (RCE) en I&W (Deltaprogramma Waddengebied).

website