Inzicht en uitzicht | Stichting Platform GRAS

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 106.000

Platform GRAS is een platform voor architectuur en stedelijke ontwikkeling in de stadsregio Groningen. De kern van het 2023 jaarprogramma is GRAS Magazine, een onafhankelijk platform waar het gesprek over de kwaliteit van de leefomgeving wordt gevoerd en gevoed aan de hand van columns, fotografie, illustraties, interviewseries en agenderende essays.

website