Independent School for the City 2023 | Independent School for the City

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 96.308

Independent School for the City is een internationale kennisuitwisselings- en ontmoetingsplek in Rotterdam voor urbanisten: mensen met een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele studies, kunst en media. Het jaarprogramma 2023 richt zich op de thema’s Antropoceen, Superdiversiteit en Toegang tot de stad, die leidend zijn voor het programma.

website