Hidden Materials Unearthed | ACTE Architecture Studio

Open Oproep Hidden (Hi)stories 2023
Toegekend bedrag: € 40.000

Hidden Materials Unearthed: From Colonial Wood Plunder to Ecological Justice is een multidisciplinair onderzoek naar de intensieve exploitatie van grondstoffen en mensen door de Nederlandse West-Indische Compagnie in Suriname en Guyana. Het onderzoek is gericht op de ruimtelijke, politieke, sociale en ecologische gevolgen hiervan die vandaag de dag nog doorspelen in deze landen. Tijdens de koloniale periode werden moerassen drooggelegd en bossen verwoest om plaats te maken voor plantages en tropische houtwinning. Hierdoor zijn ecosystemen beschadigd, is ontbossing en uitputting van de bodem veroorzaakt en is een bijdrage geleverd aan slavernij en menselijk misbruik. Doel van het project is de historische praktijken, rituelen en transformaties bloot te leggen die het gevolg zijn van de plundering van tropisch hout en te laten zien wat de relatie hiervan is metarchitectuur, ontwerp en ecologie. Architectuur- en materiaalonderzoekstudio Studio ACTE werkt in het project samen met academische en veldonderzoekers, nationale en regionale archieven, een nationaal park en musea. Onderzocht wordt welke inzichten vanuit Nederlands en Europees perspectief kunnen worden verkregen, kijkend naar de aanwezigheid van gestolen tropisch hout in stedelijke landschappen, architectonische elementen en alledaagse producten. Hoe kunnen deze inzichten bijdragen aan discussies over duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische verantwoordelijkheid? De resultaten worden via workshops, publiekspresentaties en een publicatie gedeeld met onderzoekers, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, lokale gemeenschappen en belanghebbenden uit verschillende sectoren in Nederland, Guyana, Suriname en Frankrijk.

website