GAMELAN PORTAL  | Stichting B.A.R.R.

Open Oproep Hidden (Hi)stories 2023
Toegekend bedrag: € 39.995

Cultuur en tradities in Indonesië zijn eeuwenlang op verschillende manieren bewaard gebleven en doorgegeven, zo ook de muziekstijl gamelan. Als onderdeel van de Nederlandse koloniale geschiedenis wil Gamelan Portal via de Surinaams-Javaanse gamelan-traditie de verhalen van Javaanse contractarbeid verzamelen en vastleggen. Deze traditie is een cruciaal onderdeel van het erfgoed en heeft zich op unieke wijze ontwikkeld. Stichting B.A.R.R. en haar partners in Suriname streven ernaar om door middel van een digitaal platform kennis van de Surinaams-Javaanse gamelan te borgen en internationaal draagvlak te creëren voor deze muzikale kunst- en storytelling-vorm. Door de gamelan-traditie te documenteren en te digitaliseren hopen de projectpartners toegang te bieden tot tradities, muziek en verhalen rondom de gamelan-cultuur. Het project zal leiden tot een digitale tool met naslagwerken, instructies en tutorials om beschikbare kennis op een toegankelijke en toekomstbestendige manier vast te leggen. Deze tool dient als eerbetoon aan gamelan-beoefenaars en -docenten en als een manier om waardevolle kennis te delen met gemeenschappen en toekomstige generaties.