Books Are Bridges. Building Communities in Precarious Times | PrintRoom

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 112.705

PrintRoom is een unieke plek voor artist publishing in Rotterdam. In de reading room, de riso werkplaats, het archief en in de shop staat Do It Yourself Together centraal. Het programma Books Are Bridges experimenteert met verschillende vormen van community building. In tijden van crisis, onzekerheid en polarisatie is artist publishing een laagdrempelige, democratische kunst- en ontwerppraktijk die verschillende gemeenschappen duurzaam kan verbinden.

website