Architectuur voor iedereen | Stichting Architectuurcentrum Amsterdam

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 108.000

Architectuurcentrum Amsterdam is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Van daaruit belicht en verkent Arcam actuele stedelijke opgaven en ambities, en wordt gekeken naar de rol die de ontwerpers, beleidsmakers, bouwers en bewoners (kunnen) spelen bij het vormgeven van hun stad. Voor het komend jaarprogramma Architectuur voor iedereen legt het centrum de focus op de toegankelijkheid van architectuur en het debat over de gebouwde omgeving.

website