Activiteitenprogramma The Grey Space 2023 | Stichting The Grey Space in the Middle

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2022
Toegekend bedrag: € 109.381

The Grey Space in the Middle is een ontwikkel- en presentatie-instelling in Den Haag met als missie het stimuleren van fundamentele creativiteit en het bevorderen van de publieke belangstelling hiervoor. In het jaarprogramma 2023 wil de instelling onderzoeken welke impact de steeds veranderende informatie- en communicatietechnologieën hebben op de interactie tussen mensen onderling, tussen mensen en meer-dan-mensen én tussen mensen en de dingen.

website