Open Oproep Anders werken aan wonen

Voor onderzoeksvoorstellen van ontwerpers die in samenwerking met lokale of regionale stakeholders en experts willen werken aan de actuele en toekomstige woonbehoeften van Nederland.

gesloten

sluitingsdatum

€ 30.000

max aanvraagbedrag eerste fase

€ 450.000

budget eerste fase

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Met deze open oproep stellen we ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen.

Deze open oproep draagt bij aan de uitvoering van Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021–2024.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een samenwerking aangaan met lokale of regionale stakeholders en experts: van gemeenten, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen en erfgoedspecialisten, tot wooncoöperaties, VVE’s en andere collectieven van bewoners.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep staat open voor projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen worden ontwikkeld voor de woonopgave in Nederland.

Projectvoorstellen sluiten aan op één of meer van de ontwerpopgaven:
- Welke andere, duurzame en inclusieve, woonconcepten kunnen worden ontwikkeld die aansluiten op de woonbehoeften van nu en in de toekomst, en daarmee de doorstroom in de woningmarkt stimuleren?
- Welke integrale oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van inclusieve, adaptieve en duurzame wijken?
- Hoe kan ontwerp lokale en regionale overheden en marktpartijen bijstaan in het herdefiniëren van bestaand beleid en/of het ontwikkelen van een breedgedragen, duurzaam en inclusief woonbeleid?

De ontwerpopgaven en de term ‘ontwerpend onderzoek’ worden toegelicht in de Open Oproep Anders werken aan wonen.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Anders werken aan wonen is opgedeeld in:

opstartfase

De opstartfase is optioneel. Deze fase biedt aanvragers de ruimte om samenwerkingen aan te gaan en een aanvraag voor te bereiden. Er zijn zestien opstartsubsidies van maximaal € 5.000 beschikbaar. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van een opstartsubsidie. Dit kan tot en met 1 februari 2022.

eerste fase
Deze fase is gericht op het ontwerpend onderzoek, het versterken van nieuwe samenwerkingsverbanden met sectoren buiten de creatieve industrie en het introduceren van nieuwe werkwijzen, nieuwe inzichten en ontwerpvoorstellen. In de eerste fase kunnen vijftien voorstellen van maximaal € 30.000 worden ondersteund. Tijdens de eerste fase vindt een aantal intervisiebijeenkomsten plaats.

vervolgfase

Na de eerste fase kunnen geselecteerden maximaal € 40.000 aanvragen voor een vervolgfase. Doel hiervan is om ontwerpkracht in te zetten voor de doorontwikkeling van de resultaten uit de eerste fase van onderzoek.

impactfase

Aan het eind van de vervolgfase is er ruimte voor zes projecten om met een bedrag van maximaal € 7.500 de impact van het project te vergroten.

Selectie in de eerste fase garandeert nog geen selectie voor de vervolgfasen.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Anders werken aan wonen
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Anders werken aan wonen. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Anders werken aan wonen en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- relevantie van de vraagstelling
- kwaliteit van het plan van aanpak
- mate van vernieuwing
- relevantie en expertise van de betrokken partijen
- wijze van kennisdeling van (tussen)resultaten

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Anders werken aan wonen. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Nazanin Hedayati, coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, of Chantal Verhoeven of Martijn Kerkmeijer, stafmedewerkers Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.