Uitzonderlijke presentaties – 5 voorstellen geselecteerd

In de derde en laatste ronde van de Open Oproep Uitzonderlijke presentaties zijn vijf voorstellen voor publiekspresentaties geselecteerd. Opvallend was de goede regionale spreiding onder de aanvragen. Hier hecht het Stimuleringsfonds veel waarde aan. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de open oproep.

25 november 2020

Met de Open Oproep Uitzonderlijke presentaties creëert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven werden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek.

selectie
De volgende vijf voorstellen werden geselecteerd:

Taal van de Toekomst
– Koninklijke Bibliotheek
Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog het geschreven woord? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? En welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project Taal van de Toekomst wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie.

Print&Play: Inside Out
– Studio Custers
Print&Play is een volledig printbare tentoonstelling van ontwerper Thieu Custers en kunsthistoricus Marieke van den Belt. De tentoonstelling is ontwikkeld om kamers in huis – zoals de woonkamer, het toilet, de gang of de slaapkamer – te veranderen in een tijdelijke kunstruimte. Het project heeft als doel om een laagdrempelige kunstervaring te creëren en een nieuw soort podium te ontwikkelen voor opkomende kunstenaars in een tijd waarin veel instellingen maar een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten.

Op deze golflengte – Stichting Museumplein Limburg

Op deze golflengte – Stichting Museumplein Limburg
Immateriële ontdekkingen, zoals het ontstaan van leven, hebben bewezen ons leven te verrijken. Tegelijkertijd wordt wetenschap steeds specialistischer en is voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. Op dezelfde golflengte is een project van Museumplein Limburg waarbij een interactieve installatie zal worden ontworpen in samenwerking met (eco)kunstenaar Thijs Biersteker (Studio Woven) en natuurkundige Gideon Koekoek (Maastricht University). Gebruikmakend van het planetarium inversum' van Columbus Earth Center onderzoeken zij welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van (complexe) wetenschappelijke onderwerpen.

Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht

Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht
Wat betekent natuur wanneer we het bekijken door de bril van een artificieel intelligent systeem? Wat gebeurt er wanneer we de mens niet meer centraal stellen en ook een stem en rechten geven aan niet-mensen? Met het project Gardening (multi-species perspectives) wil Creative Coding Utrecht (CCU) in mei 2021 een interactief expositieprogramma organiseren in het bos bij Amelisweerd. Samen met burgers, digitale makers en activisten, gaat CCU de dialoog aan met 'de natuur' en onderzoekt ze hoe technologieën de verbinding tussen mens en natuur doen veranderen.

Themajaar 2021 – Zuiderzeemuseum
2021 staat voor het Zuiderzeemuseum in het teken van toerisme. Het museum organiseert daarom een tentoonstelling waarvoor vijftien jonge makers de opdracht is gegeven om te reflecteren op de symbolen waar Nederland wereldwijd om bekendstaat. De makers zoomen in op een reeks van vijftien iconen – veelal afkomstig uit de Zuiderzeeregio – die een bijdrage leveren aan het typische beeld van Nederland, en zet deze in een nieuw daglicht. Ook actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, de impact van toerisme en selfies, zullen aan bod komen.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Melle Daamen, René Boer en Annelies Thoelen, heeft de ingediende voorstellen getoetst op de criteria van deze oproep en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. Opgeroepen was om met echt uitzonderlijke plannen te komen, goede samenwerkingen aan te gaan én meer focus te leggen op publiek.

cijfers
Voor de Open Oproep Uitzonderlijk presentaties nam het Stimuleringsfonds vijftien aanvragen in behandeling. Met vijf gehonoreerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 33 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 300.000. De subsidies worden verstrekt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan het Stimuleringsfonds beschikbaar heeft gesteld voor talentontwikkeling en vernieuwing.