Professionalisering instellingen – 11 projecten geselecteerd

In november 2019 sloot de Open Oproep Professionalisering instellingen. De oproep richtte zich op instellingen actief binnen de vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Met een bijdrage uit de open oproep wordt de professionalisering en het ondernemerschap van instellingen ondersteund. Zo kunnen instellingen meer focussen op de artistieke kwaliteit en actualisering van hun programma.

29 januari 2020

De adviescommissie, bestaande uit Stephan Petermann, Eric Kluitenberg en Samira Benlaloua, heeft uit de 24 ingediende voorstellen elf projecten geselecteerd. Voor deze ronde was een bedrag van € 125.000 beschikbaar.

De voorstellen van de volgende instellingen zijn geselecteerd:

The Grey Space in the Middle

selectie
De commissie ziet dat de geselecteerde instellingen zich duidelijk richten op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie.
Het betrekken van externe adviseurs, specifiek buiten het eigen bestaande netwerk van de instelling, acht de commissie waardevol voor het professionaliseringstraject. De geselecteerde instellingen hebben volgens de commissie een overtuigende motivatie voor de adviseurs opgenomen en een heldere doelstelling voor het traject geschreven.

De afgewezen voorstellen sloten minder goed aan bij de doelstelling van de open oproep. Bij meerdere voorstellen was er volgens de commissie eerder sprake van een losstaand project zonder dat er sprake was van een langetermijnvisie of beoogd resultaat. Ook mistte de adviescommissie bij enkele aanvragen de urgentie die de eigen reguliere praktijk overstijgt.

reactie adviescommissie
Uit de aanvragen blijkt een sterke behoefte aan ruimte en middelen voor professionalisering.
De commissie waardeerde de grote diversiteit aan professionaliseringstrajecten, variërend van onderzoeken naar duurzame organisatie- en financieringsmodellen. Van de toepassing van de Fair Practice Code tot trajecten gericht op de ontwikkeling van presentatie- en communicatiestrategieën die aansluiten bij het inhoudelijk programma, publieksontwikkeling, diversiteit en inclusie.

De adviescommissie vindt het waardevol om meer inzicht te krijgen in de verschillende organisatiestructuren van zowel startende als gevestigde instellingen binnen de creatieve industrie. Instellingen geven volgens de commissie goede reflecties en zijn eerlijk over hun ontwikkelpunten en kansen. Uit de inzendingen bleek dat diverse instellingen de oproep aangrijpen om zich beter te kunnen profileren binnen de infrastructuur. De commissie hoopt dat via het ondersteunen van de trajecten hieraan een constructieve bijdrage wordt geleverd.