Open Call Prix de Rome Architectuur 2022: Healing Sites

We leven in een tijd waarin klimaatvraagstukken en arbeidsongelijkheden om verandering vragen. In het licht van deze vraagstukken zet de Prix de Rome Architectuur 2022 aan tot het heroverwegen en herontwerpen van ruimtelijke praktijken. Als gevolg van het kapitalisme, kolonialisme en imperialisme zijn ecosystemen massaal beschadigd, vernietigd of verloren gegaan. Architectuur is daar medeplichtig aan. Hoe reflecteren architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hierop en op wat voor manier kunnen zij hun werkwijze herformuleren om deze erfenis te ontkrachten?

De Prix de Rome is de oudste en meest prestigieuze architectuurprijs van Nederland. Met deze editie wil de jury nieuwe betekenis geven aan de rol van een competitie in het identificeren en stimuleren van getalenteerde architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de zichtbaarheid van hun praktijk vergroten. Ze roept daarom op tot voorstellen die de status quo van onze hedendaags conditie aan de kaak stellen en die nieuwe methodes, waarden en ontwerpuitingen onderzoeken aan de hand van een zelfgekozen site. Zo hoopt de jury dat de voor de competitie geleverde inspanningen bijdragen aan eerlijke, duurzame en langetermijnpraktijken.

Door groter, beter en sneller te bouwen, zijn we in een stroomversnelling naar een onzekere toekomst terechtgekomen. Als we onze omgeving in ogenschouw nemen, is het duidelijk dat ontwerpingrepen uit het verleden, die zich nu als norm hebben verankerd, belemmerend zijn geworden voor allerlei vormen van samen-leven. Hoe kunnen onderdelen van deze onzichtbare infrastructuur ongedaan worden gemaakt? Sommige componenten zijn misschien overbodig, terwijl andere smeken om zinvol commentaar vanuit architectonisch opzicht. Weer andere componenten zullen moeten worden herontwikkeld of worden verwijderd om te komen tot – Healing Sites – zodat, op zijn minst, de gevolgen kunnen worden getemperd of toekomstige, door de mens veroorzaakte, rampen kunnen worden afgewend.

De jury heeft er bewust voor gekozen geen locatie voor te schrijven, maar daagt de kandidaten uit zelf een site voor te dragen (waar later in de tweede ronde ontwerpinterventies voor worden voorgesteld). Hierdoor stelt ze de site niet als vooraf bepaalde voorwaarde voor de architectonische verrichting van constructie, maar het definiëren van de site als onderdeel van de ontwerptaak van de architect.

ruimtelijk statement
Voor de eerste ronde – Healing Sites – vragen we kandidaten een ruimtelijk statement in te leveren dat past in een doos van 30 x 30 x 30 cm. In de geest van deze editie van de Prix de Rome, moedigt de jury de kandidaten aan tot vrije interpretatie van het gebruik van deze container, op voorwaarde dat het de positionering van de kandidaat ten opzichte van het door de jury voorgestelde thema weergeeft, de verruimtelijking van een zelf bepaald vraagstuk (of vraagstukken) en de omkadering van een site voor architectonische verrichting. De site moet zich in Nederland bevinden of, indien deze zich in het buitenland bevindt, een sterke historische verbintenis hebben met de ruimtelijke erfenis van Nederland.

Uit alle inzendingen voor de eerste ronde, die anoniem aan de jury zullen worden voorgelegd, worden vier kandidaten geselecteerd. De kandidaten op de shortlist gaan door naar een besloten tweede ronde, waarin zij antwoord geven op een door de jury geformuleerde algemene tweede opdracht. In die opdracht zijn elementen verwerkt op basis van de voorgestelde sites uit de eerste ronde.

jouw voorstel indienen
Om deel te nemen stuur je voor 4 maart 17:00 uur één pdf (in het Engels, opgeslagen als: achternaam_voornaam.pdf) naar prixderome@stimuleringsfonds.nl met daarin:

- een cv met je geboortedatum, woonplaats, genoten opleidingen, werkverleden en, indien van toepassing, een link naar je website(s);
- aanvullende schriftelijke informatie over je ruimtelijk statement met een beschrijving van doel, positionering, voorgestelde methodologie, daaraan inherente waarden (maximaal 2 A4'tjes, staand; als je een link naar videomateriaal toevoegt, gelieve dit dan te beperken tot 1 minuut). Zorg ervoor dat deze informatie anoniem door de jury kan worden beoordeeld;
- een foto van jouw ruimtelijk statement (ter bevestiging voor de administratie).

Het fysieke ruimtelijk statement (in een gesloten doos van 30 x 30 x 30 cm) kan op 2, 3, of 4 maart op afspraak worden ingeleverd op het kantoor van het Stimuleringsfonds (Rotterdam, Weena 723, Groot Handelsgebouw, entree C, 5e verdieping, ruimte C5.069). Zorg ervoor dat het ruimtelijk statement anoniem door de jury kan worden beoordeeld. Deze ontwerpen worden mogelijk onderdeel van de tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut in oktober. Laat het ons weten als je niet wilt dat je inzending onderdeel wordt van de tentoonstelling.

voorwaarden
De Prix de Rome Architectuur staat open voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

De kandidaten die zich willen aanmelden, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- niet ouder zijn dan 35 jaar (uiterlijk 1 oktober 2022);
- momenteel geen onderwijs volgen op een bachelor- of masteropleiding;
- minimaal één jaar professioneel werkzaam zijn als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect;
- artistiek-inhoudelijk actief en ingebed zijn in de architectuurpraktijk in Nederland;
- architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten die bij een groter bureau werken moeten zelfstandig en op persoonlijke titel zonder medewerking van het bureau aan de inzending werken;
- bij samenwerkingspraktijken moeten alle leden aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Er kan geen Prix de Rome worden toegekend aan rechtspersonen, aan leden van de jury, aan leden van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of het Mondriaan Fonds of aan personen die reeds eerder de Prix de Rome ontvingen.

jury
-
Afaina de Jong (oprichter en directeur AFARAI)
- Alessandra Covini (co-oprichter en co-directeur Studio Ossidiana, winnaar van Prix de Rome 2018)
- Carson Chan (directeur Emilio Ambasz Institute bij MoMA)
- Dirk Sijmons (oprichter H+N+S Landschapsarchitecten)
- Jan Jongert (oprichtend partner Superuse Studios)
- Samir Bantal (directeur AMO bij OMA)
- Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, technisch voorzitter)

criteria
De jury beoordeelt de ruimtelijk statements en aanvullende schriftelijke informatie aan de hand van de volgende criteria:

- de architectonische, intellectuele en artistieke kwaliteiten van de site en het statement;
- het bewustzijn, de positionering en relevantie van het statement met betrekking tot het door de jury aangedragen thema;
- de experimentele en vooruitstrevende kwaliteiten van het statement;
- de mate waarin het statement bijdraagt aan een belangrijke architectonische praktijk.

resultaten
De shortlist zal vóór medio april 2022 worden bekendgemaakt. De werkperiode voor de kandidaten op de shortlist is gepland van 18 april tot 18 augustus 2022. Kandidaten op de shortlist ontvangen een vergoeding (€ 7.200) en een werkbudget voor deze periode van vier maanden. In oktober 2022 wordt (worden) de winnaar(s) gekozen en zullen de resultaten tentoongesteld worden in Het Nieuwe Instituut. De winnaar van de Prix de Rome Architectuur ontvangt het prijsgeld van € 40.000 en een werkperiode in het buitenland.

vragen?
Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar prixderome@stimuleringsfonds.nl of bel Hyun Vin Kaspers of Dominique Geelen op 010 436 1600.

De Prix de Rome Architectuur wordt dit jaar georganiseerd door het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie NL en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie wordt georganiseerd in samenwerking met Het Nieuwe Instituut.

Klik hier voor meer informatie over de Prix de Rome Architectuur.