Internationalisering ontwerpsector – 13 projecten geselecteerd

In de derde ronde Internationalisering ontwerpsector van 2022 zijn 13 projecten geselecteerd. Roxanne Minten, coördinator Regeling Internationalisering ontwerpsector, reflecteert op de ronde.

algemene indruk

De Regeling Internationalisering ontwerpsector staat open voor projecten uit de drie werkvelden die het Stimuleringsfonds vertegenwoordigt – vormgeving, architectuur en digitale cultuur – en voor projecten die bovendien wereldwijd kunnen plaatsvinden. De diversiteit van voorstellen is daardoor doorgaans groot. Deze ronde worden verschillende projecten ondersteund die gericht zijn op het uitbreiden en verstevigen van internationale netwerken, die kennisdeling stimuleren of die bruggen slaan naar andere sectoren zoals de voedselindustrie of de politiek. De projecten zijn uiteenlopend in vorm, denk aan publieke programma’s, workshops, een kenniscentrum of tentoonstellingen. In veel projecten vormen sociaal-maatschappelijke kwesties het uitgangspunt, zoals vraagstukken rond toegankelijkheid en inclusie, klimaatadaptatie en humanitaire hulpverlening. De volgende projecten zijn hier een voorbeeld van:

My Summer at Sea – Studio Céline Hurka
My Summer at Sea is een project van Adrian Pourviseh, Moritz Schottmüller en Céline Hurka. De projectpartners willen inzicht geven in Pourvisehs humanitaire werk aan de Sea-Watch 3, het schip dat onder Duitse vlag reddingsacties uitvoert op de Middellandse Zee. De aanleiding hiervoor is dat de Europese migratiepolitiek volgens de projectpartners de laatste tijd minder vaak in het nieuws wordt genoemd en dat de Europese politiek steeds vijandiger wordt tegenover mensen die migreren vanuit het mondiale zuiden. Ze gaan onderzoeken hoe verschillende vormen van storytelling, zoals illustratie, curatie en typografie, kunnen worden ingezet om de Europese migratiepolitiek te bevragen. Hoe kunnen verschillende verhaalvormen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van de Europese migratiepolitiek? Tijdens het proces gaan de projectpartners in gesprek met humanitaire hulpverleners die betrokken zijn bij andere reddingsmissies. Het resultaat van het project is een tentoonstelling met een stripboek van Adrian Pourviseh, uitgegeven door Avant Verlag in 2023. Céline Hurka zal voor de tentoonstelling een variabel lettertype ontwikkelen op basis van Adrians handschrift.

Architecture of Peace Expert Centre – Stichting Archis
Denktank en uitgever Archis stelt dat er sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dringend behoefte is aan een plek waar de kennis over de wederopbouw na de oorlog samenkomt en toegankelijk wordt gemaakt. Het Expert Centre for Architecture of Peace zal goede voorbeelden uit andere landen, instrumenten voor regelgeving en do’s en don’ts verzamelen. Om tot een goede opzet te komen worden verschillende elementen onderzocht: een bibliotheek, een onderzoekscentrum, diverse educatieve programma’s, tentoonstellingen, een uitgebreid netwerk en samenwerkingsverbanden met verschillende internationale organisaties. Al deze elementen worden besproken met experts en komen tot een definitief format. Een belangrijke partner in het project is Ro3kvit, een groep van ongeveer 45 architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, sociologen en conflictexperts (voornamelijk uit Oekraïne) die in werkgroepen samenwerken aan ontwerpvoorstellen, onderzoeken, dataverzameling en capaciteitsopbouw. Het beoogde resultaat van het onderzoek is een concreet project- en budgetplan met betrekking tot de hoofdlijnen: financiën, partners, organisatievorm, bereik en concepten voor verschillende resultaten.

OtherNetwork – TF Martelli
OtherNetwork is een experiment in het creëren van een nieuw type culturele instelling. Via de digitale infrastructuur verbindt het wereldwijd onafhankelijke kunstruimtes met elkaar. De kern van het project is een database die bestaat uit honderden projecten die in het beheer zijn van de netwerkdeelnemers. De projecten zijn sterk geworteld in hun lokale context en spelen direct in op de behoeften van makers, ontwerpers en kunstenaars. OtherNetwork is een gezamenlijke inspanning van Cookies en ifa, die anderhalf jaar geleden zijn gestart met het opzetten van het onlineplatform. Sinds de start is het project afhankelijk geweest van lokale partners die verantwoordelijk zijn voor onderzoek in steden als Kinshasa, Johannesburg, Accra en Nairobi. De subsidieaanvraag is gericht op het uitbreiden van het bereik en van het netwerk naar Zuid-Amerika, met de nadruk op São Paulo, Bogotá en Santiago. De subsidie zal worden ingezet om alle onderzoeksaspecten van het OtherNetwork-platform in 2023 te ondersteunen. Hoewel de belangrijkste uitkomst van OtherNetwork een onlineplatform is, staan fysieke ruimte en community building centraal in de missie. Activiteiten om leden van de artistieke gemeenschap met elkaar in contact te brengen zullen plaatsvinden op locaties die tijdens de eerste onderzoeksperiode moeten worden bevestigd in overleg met partners in São Paulo, Bogotá en Santiago. Deze activiteiten zullen waarschijnlijk in de zomer van 2023 plaatsvinden.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Internationalisering ontwerpsector in 2022.

cijfers

Van de 35 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 13 gehonoreerd. Het honoreringspercentage deze ronde is 37 procent. Het budget van € 250.000 was deze ronde niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Internationalisering ontwerpsector. Aan twee projecten is een lager bedrag toegekend dan is aangevraagd, een derde project is helaas volledig buiten de boot gevallen.

In 2023 heeft de Regeling Internationalisering ontwerpsector twee rondes. De deadlines voor aanvragen zijn 14 februari 2023 en 4 oktober 2023.