Bouwen aan talent – 18 samenwerkingen geselecteerd

Uit de 103 inzendingen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in de reactie op de tweede Open Oproep Bouwen aan talent 2023 zijn 18 startende makers en ontwerpers geselecteerd. Zij zullen met eerder geselecteerde ontwerpbureaus samenwerken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven.

23 januari 2024

Met Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds de aansluiting van startende makers en ontwerpers met het werkveld versterken en het werkveld ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment. Het fonds streeft ernaar op deze manier bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring en het netwerk van starters.

De aanvragen zijn, onder voorzitterschap van Joris van Ballegooijen (hoofd subsidies), voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit Daan Petri (architect), Beer van Geer (ontwerper interactieve media), Suzanne Rastovac (historicus, curator en co-founder Beyond Walls) en Amanda Pinatih (design curator Stedelijk Museum). Zij beoordeelden de aanvragen op:

- benadering van de ontwerpopgave;
- kwaliteit van het werk van de ontwerper;
- professionalisering en aansluiting van de opgave bij de eigen ontwikkelpotentie.

Alle samenwerkingen worden ondersteund met € 21.000 (€ 10.500 voor het ontwerpbureau en € 10.500 voor de startende maker/ontwerper). Daarnaast kan elke samenwerking een extra budget van maximaal € 4.000 opvragen voor materialen, reiskosten of het verlengen van de subsidieperiode.

Aleksandra Bokova

selectie

De volgende achttien samenwerkingen zijn geselecteerd:

 • Sonia Górecka gaat in samenwerking met ontwerpstudio Kukka werken aan het ontwikkelen van een ontwerpmethode om geweven textiel in 3D te visualiseren, met behulp van bestaande 3D-effecten en programma’s, open source tools en AI.
 • Leire Alvarez gaat met Fillip Studios de architectonische mogelijkheden onderzoeken van de technieken Aera Fabrica en Adaptable Auxetic, waarbij 3D-geprinte objecten met behulp van warmte worden vervormd en auxetische structuren worden gemaakt.
 • Bas de Jong gaat met Summum Engineering werken aan een ontwerp- en onderzoeksopgave voor Nederlandse woningbouw met behulp van live data voor circulaire elementen.
 • Samar Khan gaat samen met kunstenaarscollectief De Onkruidenier onderzoeken hoe er een regeneratief systeem voor een florerende hittebestendige stadsnatuur ontworpen kan worden.
 • Linda Huijbers gaat samen met ontwerpbureau Cocosmos verdieping zoeken in het gebied op het snijvlak van social design, stedenbouw en beleidmaken, met als doel om participatie inclusiever te maken.
 • Nienke Veenhuis gaat samen met Maatschap Observatorium het gebied op en rond het Dampsterdiep in Groningen onderzoeken. De opgave bestaat uit het ontwikkelen van een ‘artistieke gebiedsbiografie’ met verschillende perspectieven die maatschappij, ecologie en cultuur met elkaar verbindt.
 • Janine Zielman gaat met grafisch ontwerpstudio Team Thursday onderzoeken hoe variabele fonts toegepast kunnen worden in fysieke en digitale ruimtes. Aan de hand van door de studio ontworpen letters gaat Zielman aan de slag met vormexperimenten die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is.
 • Gokay Atabek werkt voor animatiestudio Prinsen.Studio mee aan een interactief beeldexperiment en gaat gesprekken voeren met dirigenten van grote orkesten en kleinere ensembles. Zo wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe een interactief podiumproduct eruit ziet dat optimaal bijdraagt aan de beleving van een muziekstuk en daarbij muziek, design en educatie met elkaar verbindt.
 • Ian Zhang gaat met House of Thol de Nederlandse maakindustrie in kaart brengen en onderzoeken in hoeverre samenwerking tussen deze industrie en Nederlandse ontwerpers mogelijk is. Samen ontwikkelen zij startpunten voor producten die daadwerkelijk Made in Holland zijn.
 • Aleksandra Bokova gaat samen met Bas Kosters Studio onderzoeken hoe het werk van de studio zich zou vertalen naar digitale uitingen en hoe kan het digitale werk als een ervaring vormgegeven worden in de ruimte.
 • Yuanpu Wang gaat samen met zelfstandig kunstenaar en ontwerper Sanne van de Goor onderzoek doen naar de relatie tussen architectonische elementen en de emotionele beleving van patronen die een herinnering triggeren.
 • Eileen Stornebrink (Studio Inscape) gaat samen met lab03 architectuur en ruimtelijke vormgeving het bouwen met ecologische materialen op een groter schaalniveau verkennen. Aan de hand van analyses van middelgrote projecten in buurlanden, waar biobased materialen al veelvuldig toegepast worden, wordt gezocht naar duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken.
 • Jan Christian Schulz gaat samen met Kairos Furniture een nieuw soort verpakking ontwikkelen, passend bij de circulaire principes van het bedrijf.
 • Yufei Gao gaat met Simon van der Linden (Monobanda) een interactieve kunsteducatie-installatie ontwikkelen waarmee iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, op een speelse wijze kan leren om een liedje te kunnen maken.
 • Karma Hamed gaat met ontwerpstudio buroBELÉN onderzoek doen naar de nomadische woning door de eeuwen heen, over de hele wereld. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht van zachte muren op het gebied van isolatie, akoestiek/privacy, inzetbaarheid/herbruikbaarheid, natuurlijk licht/transparantie en tactiliteit.
 • Teun Strikkers gaat samen met ontwerperscollectief Envisions onderzoeken hoe we onze woon- en werkplek kunnen en willen vormgeven in de wereld van morgen. Het project heeft als doel om de meubelindustrie en fabrikanten te overtuigen dat met experimenteel onderzoek innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld.
 • Bianca Schick gaat samen met ontwerpbureau Coded Club onderzoek doen naar het inzetten van serious games om sociale problemen in het onderwijs te kunnen agenderen. Deze games hebben als doel spelers bewust te maken van belangrijke sociale onderwerpen en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen.

vervolg

Dit was de laatste ronde van de Open Oproep Bouwen aan talent. In najaar 2024 presenteert het Stimuleringsfonds de resultaten van het impactonderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de afgelopen edities.