Wintertuin Curaçao Festival 2024 | Wintertuin Curaçao

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 25.400

Stichting Wintertuin Curaçao organiseert sinds 2019 jaarlijks een internationaal, multidisciplinair en meertalig festival waarin verhalen en literatuur in alle vormen gepresenteerd wordenom mensen te verbinden. In september 2024 zal het Wintertuin Curaçao Festival 2024 programma bevatten op het snijvlak van storytelling, beeld en technologie. Wintertuin Curaçao opereert in een sterke maatschappelijke polarisatie: toenemende ongelijkheid, conflicten en onenigheid op meerdere fronten – van mensenrechten tot het klimaat, immigratie tot data privacy, ethiek van technologie tot genderfluïditeit. Volgens Wintertuin Curaçao kan men de wereld alleen hervormen als men de ander ziet, erkent en herkent. Verhalen kunnen helpen om de onderlinge verwevenheid van mensen onderling te begrijpen en te waarderen. Deze editie van het festival, met het thema Zij zijn er ook, staat in het teken van het anders zijn. Het tweedaagse festival vindt plaats in en rond Landhuis Vredenberg in Willemstad en heeft een kinder- en een volwassenenprogramma. Professionele schrijvers, rappers, journalisten, beeldend kunstenaars, filmmakers, theatermakers, muzikanten, spoken word-artiesten en dichters geven een eigen invulling aan het thema. De komende editie vindt er een gecureerde Caribische NFT-popup-tentoonstelling plaats van twaalf AI-gegenereerde kunstwerken met daarop geïnspireerde microstories en vijf Caribisch-Nederlandse cinepoëzie-premières. Het festival wil de belangstelling voor de creatieve industrie op Curaçao en in de regio vergroten, bijdragen aan de ontwikkeling van de creatieve industrie door eigen programma's te maken en een structureel, hoogwaardig en inclusief festival zijn dat mensen bij elkaar brengt, inspireert en activeert.

website