Wet Dreams | Marina Otero

2024
Toegekend bedrag: € 22.150

De tentoonstelling Wet Dreams van Marina Otero, samengesteld rondom de MAYRIT: Design and Architecture Biennal in Madrid, richt zich op water en onderzoekt de rol ervan als katalysator in eco-sociale relaties. De tentoonstelling belicht ontwerppraktijken die dekoloniale, queer en hydro-feministische benaderingen omarmen, waarbij de nadruk ligt op belichaming, solidariteit en verlangen in relatie tot water. Wet Dreams onderstreept de symbiotische verbindingen tussen waterlichamen en lichaamsvloeistoffen op verschillende schaalniveaus. . Er zal werk te zien zijn van zowel opkomende als gevestigde ontwerpers in Centro Centro, een van de culturele centra in Madrid. Het project heeft tot doel een platform te creëren om allianties tussen Spaanse en Nederlandse ontwerpvelden te versterken. Ook dient de samenwerking als tegenverhaal voor patriarchale en klimaat ontkenningsverhalen die steeds meer terrein winnen in Spanje.