Unruly knowledge: towards epistemic restitution | Amal Alhaag

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies 2024
Toegekend bedrag: € 40.000

Unruly knowledge: towards epistemic restitution is het collaboratieve onderzoeksdeel van het meerjarige artistieke onderzoeksproject Sustaining the otherwise, dat wordt geleid door curatoren en onderzoekers Selene Wendt en Amal Alhaag. Het project richt zich op de restitutie van cultureel erfgoed dat is gestolen in koloniale context, met speciale aandacht voor de behoeften van Afrikaanse en diasporische gemeenschappen. Het omvat twee onderzoeksforums en werkgroepen voor kunstenaars, denkers, onderzoekers, ontwerpers en activisten, gericht op restitutievraagstukken in artistieke en ontwerp praktijken. Het project bevordert pluriversale narratieven, geschiedenissen en perspectieven, en wil bijdragen aan kennisdeling en onderlinge uitwisseling. Dit programma wordt samengesteld en ontwikkeld in samenwerking tussen het curatoriële collectief Sustaining the Otherwise, de African Art Book Fair in Dakar, Senegal en het Lusaka Contemporary Art Centre (LuCAC) in Lusaka, Zambia.