Tooling for dynamic architecture | RNDR

Regeling Architectuur 2020
Toegekend bedrag: € 7.500
In het project 'Tooling for dynamic architecture' beoogt RNDR hoogwaardige mediatoepassingen voor façades te ontwikkelen als onderdeel van een geïntegreerd architectonisch ontwerp. Aan de hand van modulaire mediawandelementen onderzoekt de aanvrager toepassingen waarin innovatief ontwerp en esthetische kwaliteit samenkomen. Voor dit project wil de aanvrager intelligente hard- en softwaresystemen ontwikkelen, die gebruikmaken van hoogwaardige verlichtingstechnologie en mass-customisation principes. Zo werkt ze bijvoorbeeld met innovatieve zelfgeschreven software voor robotica die slim en flexibel produceren mogelijk maakt. Voor dit project werkt de aanvrager toe naar een software tool die als een plug-in of extensie fungeert voor architectuur modelling software. Deze plug-in zorgt er bijvoorbeeld voor dat er real time vanuit modelling software een media controller kan worden aangestuurd die vervolgens een mediafaçade kan aansturen. Dit project is onderdeel van het overkoepelende Modular Media Facade-project dat de aanvrager samen met architectuurstudio RAP uitvoert. RNDR en RAP streven ernaar in dit project vernieuwende tools en processen te ontwikkelen die architecten en industrieel ontwerpers in staat stellen beter aan de uitdagingen van deze tijd te kunnen voldoen. Daarnaast wordt aan stapsgewijze handleidingen gewerkt om de tool te installeren en te gebruiken. Alle eindresultaten worden open source beschikbaar gemaakt met een liberale open source licentie.

website