Schijnbaar Onmogelijk Erfgoed | RAAAF

Regeling Architectuur 2021
Toegekend bedrag: € 41.600
RAAAF werkt samen met ambachtslieden uit de precisiesloopsector aan drie concrete cases van ogenschijnlijk kansloos erfgoed. Het doel is middels deze locaties op zoek te gaan naar nieuwe ontwerpstrategieën voor gebouwen waar langdurige leegstand of sloop voor nu de enige oplossing lijkt. Deze ontwerpen zijn locatiespecifieke interventies die vertrekken vanuit een vooronderzoek naar precisiesloop-tools. Hiervoor zijn directe samenwerkingen opgezet met Dikkerboom B.V. & Hilti, JB Slooptechniek B.V. & Husqvarna, Mammoet B.V. Rotterdam, Beelen B.V, Hompert Rennes B.V.. Uit het vooronderzoek zijn drie kansrijke locaties naar voren gekomen waarbij telkens met verschillende partners aan de opgave wordt gewerkt: TBS Kliniek Oldenkotte – in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwfonds Property Development; Silo's Zeeburg – in samenwerking met BPD en Gemeente Amsterdam, Rietveld Academie; Nordmole cluster Hoek van Holland, Nationaal Park Hollandse Duinen – in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam. Per deelproject worden ook aanvullende experts uitgenodigd, zoals ecoloog Matthijs Schouten (WUR), historicus Ben de Vries (RCE) en Rene Boer (Failed Architecture). Aan de hand van modellen, films en mock-ups worden de interventies vanuit verschillende perspectieven belicht. Alle inzichten met betrekking tot de precisie slooptechnieken, ontwikkelde modellen, films en mock-ups vormen uiteindelijk de elementen voor een publieke tentoonstelling in het HEM in Zaandam eind 2021.

website