Professionalisering en praktijkverdieping Eva Eland | Eva Eland

2022
Toegekend bedrag: € 7.500

Door stagnatie in het creatieve proces van illustrator Eva Eland en de weerslag daarvan op haar inkomsten is er een noodzaak om meer ruimte voor verdieping, professionalisering en experiment te creëren. Met de subsidie wil ze haar kennis over risograph printing uitbreiden en een webshop opzetten. Verder wil ze zich beter positioneren in de markt, haar toekomstvisie verder definiëren en via coaching meer grip krijgen op het creatieve proces.

website