Post-Growth City | BURA urbanism

Regeling Architectuur 2022
Toegekend bedrag: € 60.000

Verduurzaming is inmiddels de doelstelling van bijna elke ruimtelijke ontwikkeling, maar volgens BURA urbanism leidt de huidige manier van werken nog niet tot wezenlijk duurzame en inclusieve steden. Met dit onderzoek wil BURA urbanism open denkruimte creëren rondom de Post-Growth City en verkennen hoe ruimtelijke ontwerpers en stedenbouwkundigen daaraan kunnen bijdragen. Om zicht te krijgen op hoe de stad eruit kan zien als er binnen de planetaire en maatschappelijke grenzen wordt ontworpen, wordt er zowel een manifest als een routekaart opgesteld, ondersteund door ruimtelijke verbeeldingen van de post-growth-principes in de partnersteden Rotterdam en Amsterdam. Er worden verschillende werksessies georganiseerd om op de stadsontwikkeling in beide steden te reflecteren en er wordt per stad een gebied geselecteerd om de post-growth-principes op toe te passen en zo inzichtelijk te maken hoe de stad daardoor ruimtelijk verandert. In publieke bijeenkomsten wordt toegewerkt naar de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: Hoe ziet de post-growth city eruit en wat betekent dat voor de manier waarop we onze steden ontwikkelen en ontwerpen? Voor publieke sessies in Rotterdam werkt BURA urbanism samen met the Independent School for the City en voor het slotdebat denkt ze aan een samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In de startfase is een meedenktank geformeerd en er staan in dat kader ook nog een aantal interviews met experts vanuit onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken op de planning waarin een verdere samenwerking wordt verkend.

website