HOE WILLEN WIJ WONEN M4H 2030 | KeileCollectief

Regeling Architectuur 2022
Toegekend bedrag: € 24.780

Nederland schreeuwt om (betaalbare) woonruimte. Het KeileCollectief koppelt dit vraagstuk aan havengebied M4H dat de komende jaren als circulaire gebiedsontwikkeling transformeert naar een woon-werkgebied. Het collectief is zelf ook in dit gebied gevestigd en organiseert tijdens RAM 2022 in de KeileZaal een expositie over collectieve woon-werkgebouwen. Via culturele programmering wil het collectief (internationale) kennisdeling stimuleren, ontwerpkracht ontketenen en zo actief innovatieve oplossing voor een veranderende woonvraag in gang zetten. De expositie bestaat uit vier zones: een tentoonstelling met tekeningen en maquettes van inspirerende voorbeelden van collectieve woongebouwen in binnen- en buitenland, een workshopzone waarin met wisselende groepen over de procedurele, financiële, programmatische en architectonische aspecten van collectieve woongebouwen gesproken en gewerkt kan worden met het doel nieuwe collectieven op te starten, een digitale zone met grote schermen waarop voornamelijk buitenlandse referenties van collectief en coöperatief wonen worden getoond en afgewisseld met interviews met bewoners, architecten en andere stakeholders en een overzicht van historische voorbeelden van collectief wonen (hofjes van 1400-2000) waarin op de relatie tussen architectuur, opdrachtgeverschap en sociale context wordt ingegaan. Tijdens en vooraf worden lezingen en workshops georganiseerd om de randvoorwaarden voor de prijsvraag HOE WILLEN WIJ WONEN te verkennen, die als resultaat van het project in het najaar van 2022 voor M4H wordt uitgeschreven.