HOE WILLEN WIJ WERKEN M4H 2030 | studioADAMS

Regeling Architectuur 2023
Toegekend bedrag: € 24.970

In de expositie HOE WILLEN WIJ WERKEN M4H 2030 staat het thema ‘werken in de stad’ centraal. Door de toenemende urbanisatie en de grote vraag naar woningen, staat het bieden van werkgelegenheid in de stad al jaren onder druk. En dat terwijl juist de maakindustrie evidente voordelen oplevert voor de werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. Niet voor niets is het onderzoeken van de condities waarin een duurzame productieve stad zich kan ontwikkelen onderwerp van diverse studies door zowel kennisinstellingen, (ruimtelijk) ontwerpers en sociaal geëngageerde onderzoekers. Door verschillende onderzoeken bij elkaar te brengen en tijdens de looptijd van de expositie diverse lezingen, debatten en workshops te organiseren, wordt het thema uitgelicht en wordt een omgeving geschapen om de opgave verder te bevragen. De tentoonstelling vindt plaats tijdens de Rotterdamse Architectuur Maand 2023 in het Keilepand in Rotterdam, een locatie met een directe link met het thema. De expositie belicht verschillende aspecten van de vraag aan wat voor soort werk we kunnen denken en hoe dat eruit zal zien en verbindt vijf onderzoeken aan elkaar: The Vertical Urban Factory, Ruimte voor werk, Crossing Borders, Productive Commons, en Futures of M4H.

website