HOE WILLEN WIJ BOUWEN M4H 2030 | studioADAMS

Regeling Architectuur 2024
Toegekend bedrag: € 24.960

Het KeileCollectief wil met HOE WILLEN WIJ BOUWEN M4H 2030, een tentoonstelling opzetten in het Keilepand (M4H, Rotterdam) tijdens onder andere de Rotterdamse Architectuur Maand. De expo dient als een inspirerende ontmoetingsplaats voor de bouw- en ontwerpgemeenschap, met onderzoeken en voorbeeldprojecten. Het randprogramma onderzoekt samen met een breed publiek de bouw van een klimaatpositieve leefomgeving en betrekt bewoners en beleidsmakers. De expo komt op een cruciaal moment, samen met de start van het plan voor de Merwe-pieren M4H, en wil een stimulans zijn voor een toekomstbestendig gebied. In een tijd waarin bouwend Nederland in crisis verkeert, richt de expo zich op de noodzaak van betaalbare woningen en werkruimte, benadrukkend dat duurzaamheid alleen mogelijk is met betrokkenheid van alle belanghebbenden. Met een combinatie van tentoonstelling en een divers randprogramma biedt de expo ruimte voor kruisbestuiving, versnelling van kennisontwikkeling en een inspirerende bijdrage aan de planvorming en bredere bouwdialoog in M4H.

website