Het toepassen van Miscanthus in de bouw | DAADarchitecten

Regeling Architectuur 2020
Toegekend bedrag: € 7.500
In het licht van de bredere opgave van biobased bouwen doet DAADarchitecten de ontdekking dat Miscanthus ontwikkelt kan worden tot geschikt bouwmateriaal. Onderzoek naar het rietachtige gewas, dat ook bekend is onder de naam Olifantengras, is volgens de aanvrager relevant, omdat het tijdens de groei vier keer zoveel CO2 opneemt als een bos. Ondanks de duurzame mogelijkheden wordt het vanwege gebrek aan certificering nauwelijks gebruikt in de bouw. Doel van dit onderzoek is om van Miscanthus een laagdrempelig toepasbaar product te maken om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de bouw. Om het project deskundig uit te kunnen voeren werkt DAADarchitecten samen met Gebiedscoöperatie Westerkwartier en kennis- en innovatieplatform BuildinG. De verschillende partijen delen hun kennis en kunde om de huidige staat van ontwikkeling van Miscanthus te onderzoeken. Vervolgens kan Miscanthus onder de aandacht worden gebracht, kunnen mogelijkheden worden gecreëerd binnen de bouw en landbouw en kan er advies worden geboden over toepassing in de bouw. De resultaten zullen direct toepasbaar zijn in lopende projecten waar het toepassen van Miscanthus centraal staat. Daarnaast worden de resultaten gebruikt in het ontwerp en de bouw van een informatiecentrum.

website