Groene Hart Biënnale | Stichting Cool Mediators

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

Volgens Stichting Cool Mediators ontbreekt er in Nederland en internationaal een forum voor nieuwe vormen van regeneratieve cultuur. Dit vergt een nieuw type kunstfestival voor een brede waaier van publieksgroepen waar deze nieuwe vormen van kunst en design in de praktijk en ‘in situ’ kunnen worden gerealiseerd. De Groene Hart Biënnale wil een terugkerend internationaal festival worden met een hoofdtentoonstelling, lokale satellietprojecten in co-creatie met de lokale bevolking, presentaties voor een breed nationaal en internationaal publiek met workshops, educatieve programma’s en conferenties en seminars voor professionele doelgroepen.

website