Grass-roots | VE-R

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies 2024
Toegekend bedrag: € 31.565

Grass-roots richt zich op boeren uit semi-aride gebieden in Kenia die vanwege landschapsdegradatie en beperkte middelen migreren naar stedelijke gebieden. Het doel is om lokale kennis, tradities en vaardigheden van de gemeenschap in het Tiva-stroomgebied beter te benutten. Met behulp van participatieve ontwerpmethoden ontwikkelen ze duurzame landschapsinterventies, zoals heggen, watervoorzieningen en bijenkasten, afgestemd op lokale behoeften. Het project omvat workshops waarin de gemeenschap samen met ontwerpers interventies ontwerpt en implementeert. Het prototype wordt gedeeld via een korte film als alternatief voor de afwezige publieke dienstverlening op het platteland. Het prototype symboliseert de creativiteit en veerkracht van de community, maar ook de effectiviteit van deze benadering. Door kennisoverdracht tijdens lezingen en via pamfletten wordt het proces en de interventie gedeeld met boeren, NGO's en studenten.