Fill in the gap | Bureau LADA

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies 2024
Toegekend bedrag: € 40.000

Fill in the gap is een samenwerking tussen Bureau LADA en Think Tanger, met als ambitie om culturele, sociale en ruimtelijke kloven aan te pakken die ontstaan door de snelle groei van de stad Tanger, Marokko. Het momentum voor deze samenwerking werd versterkt tijdens de Open Oproep Think Tanger, een residentie waar Bureau LADA gedurende twee maanden samenwerkte met de stad, waarbij de teamleden L. Hršak, A. Houari, H. Bouzid en A. Mourid samenkwamen. Door de opmerkelijke fysieke ontwikkeling van de stad zijn er ongelijkheden ontstaan, mede door het ontbreken van adequate culturele beleidsmaatregelen met betrekking tot burgerschap en verbondenheid. Dit project is geboren uit de spanningen tussen internationale, nationale en private belangen binnen Tanger, soms in strijd met de dagelijkse realiteit van de bewoners. Het wil de kloof tussen het stadscentrum en de buitenwijken overbruggen, terwijl het de reikwijdte van informele en formele discoursen vergroot en nieuwe stedelijke ecologieën voedt. Om dit te bereiken, willen ze een mobiele culturele hub opzetten in de periferie, gecombineerd met interactieve en internationale culturele programmering, een publicatie in het Makan magazine en een reflecterend seminar in Amsterdam.

website