Decolonizing Ceramics | Daniel van Dijck

Regeling Vormgeving 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

Decolonizing Ceramics is een onderzoeksproject van ontwerper Daniel van Dijck en schrijver-wetenschapper Wigbertson Julian Isenia naar het (post)koloniale verleden van Curaçao en de invloed ervan op de lokale keramiekproductie en -ontwerp. Aan de hand van archiefonderzoek selecteren Van Dijck en Isenia acht keramische objecten die ze door middel van een co-creatieproces en materiaalonderzoek met lokale ambachtslieden en ontwerpers willen herontwerpen. Ze onderzoeken gezamenlijk welke tastbare verwijzingen naar het (post)koloniale verleden en welke traditionele en hedendaagse technieken ze in dat proces willen samenbrengen. De herinterpretatie van deze historische keramische objecten slaan een brug tussen het heden en het verleden en zullen thema’s als dekolonisatie, cultureel behoud en verzet te belichten. De resultaten van het onderzoek dienen als voorbereiding op een reeks tentoonstellingen, een boek en dialoogsessies. Met het project beogen Van Dijck en Isenia het bewustzijn te vergroten omtrent de impact van het kolonialisme op de keramische tradities van Curaçao en de diversiteit in de ontwerpcultuur te bevorderen door lokale invloeden voorop te stellen en traditionele objecten te vermengen met hedendaagse technieken.

website