De mars | Leo Erken, Frieda Gustavs

Regeling Immerse\Interact 2023
Toegekend bedrag: € 30.000

De mars is een non-lineaire opera in VR over onze omgang met oorlog, ongelijkheid, geweld en maatschappelijk conflict. Deze opera draait om de cultuur en gevolgen van oorlog in onze samenleving. De bezoeker zal zich terugvinden in de schoenen van dader, slachtoffer en passieve toekijker.