Co-Operate: Ownership models for circular neighbourhoods | Space&Matter, And The People and New Economy

Regeling Architectuur 2020
Toegekend bedrag: € 44.927
Space & Matter stelt dat het noodzakelijk is om over nieuwe modellen van eigenaarschap na te denken als we onze circulaire doelstellingen in 2050 willen behalen. Dat maakt het namelijk mogelijk om sociale en milieutechnische voordelen, die zich vaak pas op de lange termijn aftekenen, goed te kunnen afzetten tegen vaak verkozen economische voordelen op korte termijn. Het project is opgetuigd rondom het al bestaande Community Land Trust (CLT) Bijlmer, waarbij aan de hand van dit eigenaarschapsmodel de relatie tussen collectief eigenaarschap en circulaire economie verder kunnen worden onderzocht. De aanvragers zetten daarvoor een Urban City Lab op, waarin het perspectief van de bewoners van de CLT Bijlmer centraal wordt gesteld en op verschillende onderwerpen aan diverse partijen en experts wordt gekoppeld. Aan de hand van interactieve sessies worden de bewoners uitgenodigd in gesprek treden met onderzoeksinstituten AMS en de HvA, met vertegenwoordigers vanuit de gemeente Amsterdam en kennispartners vanuit Metabolic, De Warren en Rabobank. Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds richt het zich op het volledig circulair maken van de CLT Bijlmer waarmee tevens een visie kan worden ontwikkeld op de toegevoegde waarde van circulariteit voor gemarginaliseerde gemeenschappen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een open-source framework voor het ontwikkelen van circulaire buurten, inclusief een stappenplan met achtergrondinformatie en methodes. Hiermee wil de aanvrager de ontwikkeling van woonvormen via collectief opdrachtgeverschap bevorderen, bijdragen aan visievorming bij gemeenten en een alternatief bieden op bestaande werkwijzen.

website