Careful listening: shared lands of energy | Colette Aliman

Regeling Vormgeving 2024
Toegekend bedrag: € 7.166

Careful listening: shared lands of energy is een onderzoeksproject van kunstenaar en design researcher Colette Aliman naar geluidsoverlast door windturbines. Hoewel de nadelige effecten van het wonen in de buurt van windmolens worden erkend, is er volgens Aliman nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van geluidsfrequenties onder de drempel van het menselijk gehoor. Met de startsubsidie onderzoekt Aliman de overeenkomsten en verschillen in de sonische beleving van windmolens bij koeien en mensen. Het doel van het project is het realiseren van nieuwe onderzoeksmethoden die kunnen bijdragen aan het registreren, analyseren en communiceren van de impact van laagfrequente trillingen (infrageluid). Zodoende moet het project bijdragen aan het publieke bewustzijn en meningsvorming over deze vorm van geluidsvervuiling.

website