Awakening the Archive  | Serana Angelista 

Open Oproep Hidden (Hi)stories 2023
Toegekend bedrag: € 33.850

Met Awakening the Archive onderzoeken en ontwikkelen Serana Angelista, Avantia Damberg, Rowan van der Stelt en Lusette Verboom een prototype instrumentarium om voorouderlijk onderzoek toegankelijk te maken voor nazaten van de slavernij op Curaçao en Nederland. In 2023 zijn ‘de slavenregisters’ voor particulieren toegankelijk gemaakt. Het vraagt de nodige deskundigheid om deze bron van nieuwe informatie te begrijpen of te onderzoeken. Archieven bieden bij de verworven aktes geen historische sociale context. Daarbij is de informatie in aktes vaak onvolledig genoteerd en geïnterpreteerd door de Nederlandse machthebbers. Ontwerper en kunstenaar Serana Angelista weet uit ervaring dat ‘niet-traditionele bronnen’ van cruciaal belang kunnen zijn in voorouderlijkonderzoek. Ook locaties kunnen feitelijke bronnen en ‘geheugenhouders’ ofwel lieux de mémoire zijn. Awakening the Archive wil met archief- en veldonderzoek en de ontwikkeling van een prototype instrumentarium invulling geven aan alternatieve onderzoeksroutes, en zo een brug slaan tussen het archief, de publieke ruimte en de beschouwer.

website