Architectuur onder Spanning | BRIGHT cooperatie U.A.

Regeling Architectuur 2021
Toegekend bedrag: € 44.850
Het machinale en het menselijke raakt steeds inniger met elkaar verbonden, wat tot verschuivingen leidt in onze dagelijkse gedrags- en consumptiepatronen, zo stelt BRIGHT. Als gevolg hiervan constateert ze het ontstaan nieuwe producten, diensten en ruimtelijke typologieën. Om deze ontwerpopgave concreter in beeld te brengen bundelt BRIGHT samen met Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) en Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol (Podium) voor dit onderzoek de krachten, kennis en ervaring uit lopende en afgeronde projecten. Doel is een brede coalitie van ruimtelijk denkende maar vooral ook niet ruimtelijke partijen te betrekken bij deze ontwerpopgave.

website