Activiteitenprogramma De Dépendance 2024 | Stichting De Dépendance

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 58.200

De Dépendance is een Rotterdams podium voor publiek gesprek over de grote ruimtelijke, technologische, maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken van deze tijd. Het programma gaat over hoe deze globale ontwikkelingen zich op concrete wijze manifesteren in de stad en welke opgaves dit oplevert, nu en in de toekomst. Het jaarprogramma 2024 bestaat uit een tiendelige reeks publieke gesprekken en twee podcast specials over stedelijke vraagstukken. Thema’s die tijdens de live programma’s aan bod komen zijn: eigendom en economie, klimaat en ecologie, technologie en ongelijkheid en democratie en gemeenschap en hoe deze onderwerpen zich manifesteren in de stad.

website