nieuw

Open Oproep Residency Jatiwangi art Factory

Voor ontwerpers, architecten en spatial practitioners die tanah (aarde, klei, land, bodem, grond) willen onderzoeken in relatie tot de lokale gemeenschap van Jatiwangi in Indonesië.

12 september 2024

sluitingsdatum

€ 4.500

subsidiebedrag

twee maanden in 2025

werkperiode

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Jatiwangi art Factory (JaF), opgericht in 2005, is een artistiek collectief van multimedia-artiesten, muzikanten, ontwerpers en curatoren die werken vanuit een voormalige dakpannenfabriek in Majalengka, Indonesië. De artistieke praktijk van JaF legt de nadruk op de lokale gemeenschap in relatie tot het land en de terracotta-industrie in het Jatiwangi district.

Klei en gemeenschapsversterking staan centraal in al JaF’s artistieke en culturele activiteiten: van beeldende kunst tot video, tentoonstellingscuratie, radio-uitzendingen, educatieve programma’s en workshops, festivals en muziek met een terracotta-ensemble. Onder de naam Kota Terrakota (Terracotta city) werkt JaF daarnaast aan het samenbrengen van verschillende lokale gemeenschappen, zoals landbouwers, ondernemers en overheden, om tot een gezamenlijke visie te komen op de toekomst van de terracotta-industrie in het gebied. Het doel is om Jatiwangi opnieuw vorm te geven volgens de wensen van de gemeenschap, terwijl het culturele landschap behouden blijft en een nieuwe kleicultuur wordt bevorderd.

De residency bij JaF biedt ontwerpers, architecten en spatial practitioners de kans om onderzoek te doen, hun netwerk uit te breiden en nieuw werk te ontwikkelen, waarbij (de onderlinge samenhang tussen) het landschap van het Jatiwangi district, de gemeenschappen rondom JaF en de lokaal aanwezige grondstoffen centraal staat.

Accommodatie bij JaF
De accommodatie bij JaF is een kleine privé containerwoning, met twee éénpersoonsbedden en een badkamer met toilet.

voor wie is deze open oproep?

Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele ontwerpers, architecten en spatial practitioners die zijn gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) en minimaal vier jaar een professionele praktijk voeren binnen de creatieve industrie.

wanneer kan je geen aanvraag doen?

Voor duo’s, collectieven of samenwerkingsverbanden is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Ook ontwerpers en makers die op dit moment subsidie ontvangen via de Regeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komen niet in aanmerking voor deze residency-plek.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

open oproep residency Jatiwangi art Factory

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep residency Jatiwangi art Factory. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

regeling open oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep residency Jatiwangi art Factory en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het voorgestelde project;
- Motivering in relatie tot de doelen van de residency.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep residency Jatiwangi art Factory en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

verdiep je in de lokale context

tip 3

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan team Internationalisering. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.