nieuw

Open Oproep Climate justice

Voor ontwerpers, makers en collectieven die – in samenwerking met een (of meerdere) buitenlandse partner(s) in landen in Afrika – willen werken aan een project rondom klimaat(on)rechtvaardigheid.

9 juli 2024

sluitingsdatum

€ 5.000 

subsidiebedrag eerste fase

€ 45.000 

max aanvraagbedrag tweede fase

Belangrijke info

wat is het thema van deze open oproep?

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet rechtvaardig verdeeld. Uitgerekend landen en mensen die vaak het hardst worden geraakt, dragen het minst bij aan klimaatverandering en aan de economische en politieke systemen die eraan ten grondslag liggen. Deze klimaatonrechtvaardigheid komt in meerdere vormen tot uiting, zoals in hoe lasten, lusten en voorzieningen mondiaal en lokaal worden verdeeld en gecontroleerd. Maar ook in wiens wereldbeelden, inzichten en behoeften worden erkend en in acht genomen.  

Klimaat(on)rechtvaardigheid is behalve een sociale, economische en politieke aangelegenheid, ook een kwestie van ontwerp. Denk aan de manier waarop steden worden ontworpen en hoe daarbinnen de toegang tot basisvoorzieningen, zoals huisvesting, schone lucht en water worden bepaald. Of hoe de toegang tot materialen, grondstoffen en de transitie naar schone technologieën en energie wordt bestuurd. Klimaatonrechtvaardigheid is daarmee onlosmakelijk verbonden met andere vormen van onrecht, zoals op het gebied van arbeid en migratie. 

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie actuele opgaven en initiatieven rondom klimaat(on)rechtvaardigheid tastbaar en bespreekbaar te maken door (ontwerpend) onderzoek in relatie tot vormgeving, architectuur, en digitale cultuur. Hiermee wil het Stimuleringsfonds meer synergie creëren en dialoog bevorderen tussen praktijken op het Afrikaanse continent en de West-Europese regio, in het bijzonder Nederland.

De samenwerkingen geven ruimte aan introspectie en reflectie. En projectpartners worden aangemoedigd om zich vanuit de lokale en culturele context waarin zij afzonderlijk zijn gevestigd te verhouden tot het thema. Zo kunnen opgedane kennis en artistieke benadering vanuit de verschillende lokale contexten worden uitgewisseld en/of gekoppeld aan actuele opgaven en urgenties.

voor wie is deze open oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers, makers, beschouwers, collectieven, platforms of andere culturele organisaties die zijn gevestigd binnen het Koninkrijk der Nederlanden en actief zijn in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur. Zij moeten een internationale samenwerking aangaan met ontwerpers, culturele organisaties en/of andere belanghebbenden in een of meerdere van de volgende landen: Benin, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Nigeria, Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika.

Aanvragen voor projecten in landen en regio’s in Afrika waar op het moment van indienen een negatief reisadvies (rood) van kracht is, kunnen niet worden behandeld.  Bekijk hier actuele reisadviezen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Projectvoorstellen kunnen verschillende vormen aannemen, van artistiek of ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een interventie, populair initiatief of programma. Alle vormen van benadering zijn mogelijk, zolang er een verband wordt gelegd met de thematiek van de open oproep en een duidelijke koppeling wordt gemaakt met een of meerdere ontwerpdisciplines.

welke fases heeft deze open oproep?

De Open Oproep Climate Justice bestaat uit twee fases:

Fase 1: Schrijfsubsidie  

- sluitingsdatum: indienen kan tot 17.00 uur CET op 9 juli 2024;
- aantal subsidies: maximaal 15 voorstellen van € 5.000.  

Fase 2: Volledig samenwerkingsproject  

Alléén de in de fase 1 geselecteerde aanvragers dienen in fase 2 een volledige projectaanvraag in.

- sluitingsdatum: indienen kan tot 17.00 uur CET op 7 oktober 2024;
- aantal subsidies: maximaal 10 voorstellen van maximaal € 45.000;
- bekendmaking: 2 december 2024;
- startdatum: binnen 4 weken na toekenning;
- looptijd: maximaal 12 maanden na de startdatum.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Climate justice

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Climate justice. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Uitgezonderd voor deze oproep is artikel 4.d: de internationale samenwerking, en daarmee het belang, is zoveel mogelijk gelijkwaardig.

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert het Stimuleringsfonds een online spreekuur voor deze open oproep. Meld je hier aan.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria:

- gekozen onderwerp, vraagstelling en artistieke inhoudelijke waarde;
- positionering en potentieel voor impact;
- samenwerking(en).

De beoordelingscriteria worden toegelicht in de Open Oproep Climate justice. Hierin vind je ook de beoordelingscriteria voor de tweede fase.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Climate justice en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

sluit aan op de omschreven thematiek

tip 3

betrek relevante samenwerkingspartners

tip 4

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kun je contact opnemen met Mireille de Koning en/of Roxanne da Graça via internationalisering@stimuleringsfonds.nl of bel via 010 436 16 00.

Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.