Ruimte voor talent – 10 projecten geselecteerd

In de vijfde en laatste ronde van de Open Oproep Ruimte voor talent zijn tien bijzondere samenwerkingen geselecteerd. Opnieuw was een opvallend groot aantal van de voorstellen afkomstig uit de discipline vormgeving. Programmaleider Talentontwikkeling Marieke Ladru reflecteert op de open oproep.

28 oktober 2020

Met de Open Oproep Ruimte voor talent ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers die een nieuwe stap willen zetten in de ontwikkeling van hun artistieke praktijk en hiervoor een samenwerking opzoeken met een partner. Net als voorgaande rondes is de variëteit onder de partners groot. Zo zochten ontwerpers samenwerkingen op met labs, werkplaatsen, kennisinstellingen, industrie en zorginstellingen. Opnieuw zijn er veel ontwerpers die aanvragen voor materiaalonderzoek of materiaalexperimenten, veelal binnen de context van circulariteit en duurzaamheid, in het bijzonder gericht op productontwikkeling met mycelium, maar ook bijvoorbeeld met zeewier en beton. Opvallend is ook dat een groot aantal aanvragers eerder een talentontwikkelingsbeurs ontving.

Intentions for the unintentional – Nadia Nena i.s.m. BlueCity Lab

selectie
De volgende tien samenwerkingen werden geselecteerd:

  • Daria Biryukova (Studio Mixtura) i.s.m. StoneCycling BV
  • Teresa van Dongen i.s.m. Crossing Parallels – TU Delft, Duncan McMillan Group
  • Nienke Hoogvliet i.s.m. Dorien Derksen (Dorable)
  • Studio Philip Vermeulen i.s.m. Spatial Media Laboratories
  • Studio Ossidiana i.s.m. Tomaello BV
  • Tanja Koning i.s.m. Except Integrated Sustainability
  • Circular Landscapes i.s.m. Agrobouwbos NL, The Outsiders en Innoplant
  • The Girl and the Machine i.s.m. Fieldlab 3D Knit, een samenwerking van Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Fashion Institute
  • Atelier Tomas Dirrix i.s.m. Beelen/NEXT
  • Nadia Nena i.s.m. BlueCity Lab

Voor de geselecteerde voorstellen geldt dat er een nieuwe techniek of denkrichting wordt ontwikkeld. Het gezamenlijke experimenteren en onderzoeken staan in de geselecteerde voorstellen centraal. De commissie ziet in de geselecteerde projecten de potentie om een bredere (maatschappelijke) discussie of bewustzijn teweeg te brengen en/of relevantie voor de inhoudelijke ontwikkeling van de ontwerpende disciplines. Zo ontwikkelt ontwerper Rosanne van der Meer van modelabel The Girl and the Machine in Building blocks of Knitcode een modulaire collectie van 3D-breidata. Ze gaat hiervoor een samenwerking aan met Fieldlab 3D Knit en hoopt met het project bij te dragen aan de groei van een ecosysteem voor 3D-breien op aanvraag en daarmee onder meer overproductie in de kledingindustrie tegen te gaan. Volgens Circular Landscapes en Agrobouwbos NL biedt agrobosbouw veelbelovende mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, het vergroten van de biodiversiteit en de productie van gezond voedsel. Met het project Design Lab Agroforestry willen zij, samen met The Outsiders en Innoplant, onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden en ontwerpinstrumenten voor agrobosbouw in verschillende landschapstypen. En samen met de onderzoeksgroep van Duncan McMillan werkt Teresa van Dongen met het project Crossing Parallels aan de TU Delft aan de ontwikkeling van organische zonnecellen om zo tot toepasbare oplossingen te komen.

cijfers
Voor de Open Oproep Ruimte voor talent #5 nam het Stimuleringsfonds 34 aanvragen in behandeling. Met tien gehonoreerde voorstellen kwam het honoreringspercentage op 29 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 250.000; aan elk project is € 25.000 toegekend.