Impactsubsidie Anders werken aan stad, dorp en land en This is not a Simulation! – 13 projecten geselecteerd

Deelnemers van de open oproepen Anders werken aan stad, dorp en land, en This is not a Simulation! werd eerder dit jaar de gelegenheid geboden een impactsubsidie aan te vragen. Deze aanvullende subsidie heeft als doel om de ontwikkelde kennis binnen de projecten goed te borgen en breed te verspreiden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving 13 voorstellen die allen zijn gehonoreerd. Coördinator Nazanin Hedayati reflecteert op de oproep.

7 december 2021

algemene indruk

Binnen de open oproepen Anders werken aan stad, dorp en land en This is not a Simulation! zijn in totaal 31 deelnemende projectteams aan de slag gegaan met maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in diverse dorpen en steden in Nederland. 13 van deze teams deden een aanvraag voor de extra impactsubsidie, waarvan 10 vanuit de Open Oproep Anders werken aan dorp, stad en land, en 3 vanuit de Open Oproep This is not a Simulation! Opvallend is het gebrek aan regionale spreiding in de aanvragen; maar liefst 6 van de 13 inzendingen zijn Rotterdamse projecten. Mogelijk komt dit doordat er in Rotterdam een bovengemiddeld sterke stadmakerscultuur leeft.

Het type aanvragen voor de impactsubsidie is grofweg te verdelen in twee groepen. De eerste groep wil de extra subsidie inzetten om de onderzoeksmethode en werkwijze van het eerdere traject voort te zetten en te verdiepen, terwijl de tweede groep zich focust op nieuw te ontwikkelen stappen voor het vergroten van de impact.

De oproep heeft een reeks interessante voorstellen opgeleverd met veelbelovende plannen voor een afronding van de ontwerpend onderzoekstrajecten, en stappen om de werkwijze te verduurzamen.
We lichten twee projecten uit:

DIGITAAL KLIMAATSPEL
– Play the City
Impact fase van het door de OO Anders werken aan stad dorp en land
Play the City wil de impactsubsidie gebruiken voor de digitale doorontwikkeling van het eerder ontwikkelde Klimaatspel (foto boven). Het digitale Klimaatspel wordt net als het analoge Klimaatspel samen met IABR en GOEREE OVERFLAKKEE in de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken gelanceerd en geanalyseerd. Na de testfase van het digitale Klimaatspel in deze wijk wil Play the City het digitale spel voor diverse buurten in en buiten Nederland toepassen.

De Nacht Club Academie
– MV design
Impact fase van het door de OO This is not a simulation!
MV design wil de impactsubsidie gebruiken om een ontwerpdag te organiseren, waarin (potentiële) partners en clubleden (bewoners, wijkagenten, ambtenaren, beslissers) samen werken aan een prototype voor intieme ontmoetingen tussen de systeem- en de leefwereld. MV design werkt hierbij samen met een reeks nieuw partners, maar ook met bestaande partners zoals de gemeente Rotterdam en Reyenoord+. Het is de intentie dat de ontmoetingen een vast onderdeel worden van beleid voor veiligere en fijnere wijken.

Impact (LOVI) Cool Zuid – Bohlander

De gehele selectie bestaat uit:
1. De Nacht Club Academie – MV design
2. DIGITAAL KLIMAATSPEL – Play the City
3. Impact (LOVI) Cool Zuid – Bohlander
4. Buurtmakers West – Marlies Bielderman
5. Projectplan Lab Reyeroord+ 1 jaar later – Noorderwind
6. Anders werken wordt normaal in Haarlem Zuidwest – Lot de Haan design en research
7. Rondje Molenwijk – de zoele haven
8. #STAPPENPLAN – Studio Makkink & Bey B.V.
9. Frigiti Tori – Homing
10. Stadslab Zeist fase 2 – Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist
11. Stadsfabriek Tiel Impact – Stichting Stadsfabriek Tiel
12. DOOR VOOR Vrouwen – Centrum voor de Kunsten Eindhoven
13. Handboek voor Genereus Stadmaken – City Central

beoordeling en selectie

Alle aanvragen zijn beoordeeld door twee fondsmedewerkers. De aanvragen zijn beoordeeld op het doel en de opzet van de impactfase, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan reflectie en kennisdeling met samenwerkingspartners, de wijze waarop kennis wordt gedeeld met derden en de rol van ontwerp en stadmaker.

cijfers

Voor de oproep Impactsubsidie Anders Werken aan stad dorp en land / This is not a Simulation! nam het Stimuleringsfonds 13 aanvragen in behandeling die allen werden gehonoreerd. Aan deze projecten is in totaal € 96.038 subsidie toegekend.