Podcastserie Designing a Community of Care

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die? Dat ontwerpers uitblinken in verbeeldingskracht wisten we al - maar kunnen we die kwaliteit ook gebruiken bij het vinden van nieuwe antwoorden voor de zorg? En zo ja, hoe? Over die vraag gaan de gesprekken in onze nieuwe podcast-reeks 'Designing a Community of Care'.

Designing a Community of Care is een podcast van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de presentatie is in handen van fondsmedewerker Jetske van Oosten (programmaleider van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) en Piet-Hein Peeters (gastredacteur bij Zorg & Welzijn). Van Oosten en Peeters gaan in vier afleveringen in gesprek met Gijsbert van Herk (Zorg- en welzijnsorganisatie Humanitas), Hetty Linden (Gemeente Utrecht), Milja Kruijt (Zelfregie Huis Delfshaven) en Ronald van Dijk (woningcorporatie Rochdale).