Samen werken aan duurzame mobiliteit

Bij verdichtende steden hoort ook anders denken over mobiliteit. Meer inwoners betekent immers ook meer vervoersbewegingen van mensen en goederen. Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door de inzet op meer ruimte voor de fiets, de herwaardering van het openbaar vervoer en de opkomst van deelmobiliteit. Gezien de trend van de aanhoudende verdichting van steden en dorpen is het van belang goed het evenwicht te bewaren tussen verstedelijking en mobiliteit. Hoe werken we aan een duurzaam mobiliteitsysteem? In dit lezingen tweeluik bespreekt mobiliteitsstrateeg Martin Guit aan de hand van zijn ervaringen in Rotterdam wat een gemeente kan doen en laat René Windhouwer zien wat er volgens de NS, als grootste publieke vervoerder van het land, bij komt kijken.

Datum: vrijdag 28 januari 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Martin Guit

Martin Guit werkt als senior adviseur aan integrale strategische mobiliteitsvraagstukken voor zowel stad als regio Rotterdam. In de projecten die hij samen met andere overheden en gebiedsstakeholders uitvoert, probeert hij naast functionaliteit ook vooral in te zetten op aantrekkelijkheid. Goede overstappunten die door de gebruikers gewaardeerd worden, zijn een voorwaarde voor acceptatie en een verschuiving naar fietsers en voetgangers. In zijn lezing belicht Guit de huidige complexiteit en integraliteit van de stedelijke mobiliteitsopgave, en geeft hij handvatten mee hoe je samen met alle betrokkenen tot betere en duurzamere oplossingen kunt komen.

Spreker 2: René Windhouwer
René Windhouwer werkt als Public Affairs Manager Randstad Noord voor NS, wat inhoudt dat hij veel in gesprek is met gemeenten, provincies en regio's om een goede bereikbaarheid te realiseren en regionale ontwikkelagenda's op te stellen. Daarnaast heeft hij een verleden als wethouder van de gemeente Nijkerk, met onder andere wonen en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, en is hij momenteel secretaris van Energiecoöperatie Zon op Nijkerk. Hij neemt ons mee in de vraagstukken en dilemma's waar NS voor staat in het ontwikkelen van een goede bereikbaarheid voor iedereen. Hij belicht onder andere hoe NS samenwerkt in regionaal verband, hoe voor reizigers de gehele deur-tot-deur reis verbetert kan worden en hoe het ontwerp van stationsomgevingen kan bijdragen aan actieve mobiliteit.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.