Lezing: Samen werken aan duurzame energie

De energietransitie is een urgente en grootschalige opgave, waar heel Nederland over nadenkt en aan werkt. Het is ook een opgave waarin veel parameters nog onduidelijk zijn: wat is er nodig op systeemniveau, wat werkt het best op specifieke locaties door het land, wat is de rol van overheden en netbeheerders en wie neemt idealiter het voortouw? Op dit moment vindt er – zowel op systeemniveau als op lokaal uitvoeringsniveau – een enorme opbouw van kennis plaats, omdat resultaten uit proefprojecten en pilots beschikbaar komen. Daardoor wordt inzichtelijk hoe overheden, netbeheerders, burgers en andere betrokken partijen met elkaar kunnen samenwerken aan duurzame energievoorziening.

In deze lezing schetst Alan Croes het perspectief van de landelijke netbeheerder, en neemt Ytje Hiemstra ons mee in hoe je vanuit een gemeentelijke organisatie burgers kunt ondersteunen bij het oprichten van een energiecoöperatie.

Datum: vrijdag 4 februari 2022
Tijd:
12.00 – 13.30 uur

Spreker 1: Alan Croes

Alan Croes is Head System Outlook van de unit Energy System Planning bij Tennet, wat betekent dat hij zich in zijn dagelijkse praktijk bezighoudt met de toekomst van het energienetwerk op systeemniveau. Daarnaast is hij bestuurslid van het Renewables Grid Initiative, een bijzondere Europese samenwerking tussen milieuorganisaties en energienetwerkorganisaties. In zijn lezing vertelt hij hoe het energiesysteem van de toekomst eruit kan gaan zien en welke keuzes en afhankelijkheden daarbij komen kijken. Hij legt de link met de grotere schaal op Europees niveau, en met de kleinere schaal op het niveau van lokale energiecoöperaties.

Spreker 2: Ytje Hiemstra
Ytje Hiemstra is projectleider duurzaamheid bij de Friese gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, waar zij o.a. lokale energie initiatieven en energiecoöperaties begeleidt en faciliteert bij het verduurzamen van hun dorp. Het dorp Garyp is één van de dorpen binnen het rijks Programma Aardgasvrije Wijken. Het doel is om het dorp aardgasvrij te maken. Hier zijn de bewoners bezig hun dorp te transformeren naar ‘all-electric’. Het dorp heeft bovendien een eigen zonnepark gerealiseerd op een voormalig vuilstortlocatie. Alle baten uit het zonnepark komen de gemeenschap ten goede. In haar lezing vertelt ze hoe dit bottom-up initiatief is georganiseerd en hoe de gemeente kan helpen het te laten slagen.

over de lezingen
Deze lezing is onderdeel van het flankerend activiteitenprogramma van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. Met het activiteitenprogramma bieden we inhoudelijke verdieping op voor de open oproepen relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.