• OpenOproepStadslabs.jpg
  nieuws 16 september 2014

  Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

  Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

  meer >

 • ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
  nieuws 4 september 2014

  Architectuur @ Stimuleringsfonds

  Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.

  meer >

 • Openoproeponderwijs2.jpg
  nieuws 8 september 2014

  Open Oproep Onderwijsomgeving

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

  meer >

 • DutchDesignPost.jpg
  nieuws 9 september 2014

  Interesse in productie in Taiwan?

  Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.

  meer >

 • SXSW.jpg
  nieuws 8 juli 2014

  Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

  Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

  meer >

 • anderhalfjaarecultuur3.jpg
  nieuws 2 september 2014

  Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

  In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?

  meer >

 • Voordekunst.jpg
  nieuws 2 september 2014

  Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.

  meer >

 • Schellensfabriek.jpg
  nieuws 25 augustus 2014

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.

  meer >

 • online_aanvragen.jpg
  nieuws 23 juni 2014

  Spelregels online aanvragen

  Subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds? Vanaf 26 juni 2014 dien je je aanvraag online in. Vraag nu alvast je inloggegevens aan en raak tijdig vertrouwd met het nieuwe online aanvraagformulier op: da.stimuleringsfonds.nl.

  meer >


OpenOproepStadslabs.jpg
nieuws

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

16 september 2014
Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.
De ontwikkeling van steden ligt van oudsher bij de gemeentelijke diensten. Maar als gevolg van gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden beschikken deze afgeslankte organisaties over weinig vrije ruimte. Urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. In meerdere steden en regio’s springen collectieven van particulieren en professionals, ontwerpers en opdrachtgevers, in het ontstane gat. Deze stadslabs vervullen vanwege hun activistische houding, onafhankelijke positie en multidisciplinaire karakter een interessante functie in het werken aan urgente ruimtelijke opgaven. Gemeenten maken in sommige gevallen gebruik van de verzamelde kennis en ervaring van dergelijke netwerken. Het opbouwen en uitwisselen van expertise kan bovendien worden verbeterd.

Een oproep voor stadslabs, collectieven en innovatieve samenwerkingsverbanden
Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen. Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief. Stuur het voorstel uiterlijk 24 oktober 2014 in. De uitgebreide Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs vindt u op de pagina Open Oproepen.

meer >

OpenOproepStadslabs.jpg
nieuws

Open Oproep: Experimenteren met Stadslabs

16 september 2014

Het Stimuleringsfonds roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave.

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
nieuws

Architectuur @ Stimuleringsfonds

4 september 2014
Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.
Op woensdag 1 oktober organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Verschillende partijen, waaronder architecten, experimenteren met nieuwe vormen en rollen in de praktijk. Er wordt onder meer gekozen voor specialisatie, voor cross-overs met andere disciplines, voor het verkennen van nieuwe werkterreinen en sommigen stellen het ambacht centraal. Tijdens deze bijeenkomst wil het fonds samen met het veld deze en andere benaderingen van de veranderende beroepspraktijk bespreken en de opgedane kennis en ervaring uitwisselen. Tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor bijdragen van het publiek. De verzamelde inzichten en ideeën dragen bij aan de evaluatie van de subsidieregelingen.

Programma
14.00 - 14.10 welkomstwoord Janny Rodermond
14.10 - 15.30 blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
15.30 - 15.50 pauze
15.50 - 16.30 blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
16.30 - 17.30 afronding

Aanmelden
Aanmelden is verplicht via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘1 oktober 2014’. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct secretaris Architectuur, via Z.Seghrouchni@stimuleringsfonds.nl of 010-431600.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur in de IJzaal van de Tolhuistuin, Buiksloterweg 5c, in Amsterdam. Vanaf Amsterdam Centraal (achteruitgang) is de Tolhuistuin goed te bereiken met de pont Buiksloterwegveer. De ingang is aan het IJ, via de rode trap en het terras loopt u naar de IJzaal. Ontvangst vanaf 13.30 uur, met aansluitend een borrel.
 • Blok 1 - Crossovers, ambacht en nieuwe werkterreinen
 • Rick ten Doeschate - The Cloud Collective
  The Cloud Collective is een collectief van ontwerpers dat de krachten bundelt en ieders netwerk inzet bij verschillende typen projecten. Kenmerkend hierbij is dat The Cloud Collective in staat is om snel multidisciplinaire teams te vormen en zo de architectuur vanuit verschillende invalshoeken – van big data tot interieur – weet te benaderen. Rick ten Doeschate bespreekt Valuelab, een onderzoek naar herbestemming als gebiedsopgave.

  Marnix van der Meer - Zecc Architecten
  Zecc Architecten is gevestigd in Utrecht en heeft een portfolio opgebouwd met herbestemming, nieuwbouw en interieur vanuit een sterke ambachtelijke insteek. In haar dagelijkse praktijk probeert Zecc experiment en onderzoek een natuurlijk onderdeel te laten zijn. Casus: Herbestemmen als ambachtelijke opgave.

  Marco Vermeulen - Studio Marco Vermeulen
  In Vermeulen's praktijk is vaak de vraagstelling onderwerp van onderzoek. Hierin worden nieuwe werkterreinen verkent en creëert hij al doende een positie voor zichzelf als ontwerper in deze terreinen. Deze manier van werken maakt dat Studio Marco Vermeulen de ruimtelijke agenda mee vormgeeft. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt Vermeulen het project Biobased Delta.
 • Blok 2 - De veranderende praktijk en kennisontwikkeling
 • Jarrik Ouburg - Office Jarrik & Ouburg & Academie van Bouwkunst Amsterdam
  Aglaée Degros - Artgineering & Roland Rainer ch. Academy of fine arts Vienna
  Aan de hand van twee casi gaan Ouburg en Degros in op de kansen voor kennisontwikkeling in de praktijk en de wisselwerking tussen praktijk en ontwerponderwijs in binnen- en buitenland.

meer >

ArchitectuurStimuleringsfonds.jpg
nieuws

Architectuur @ Stimuleringsfonds

4 september 2014

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het veranderende veld? De middag bestaat uit twee blokken met korte presentaties van sprekers, waarna een gesprek volgt onder leiding van Ruben Maes.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
nieuws

Open Oproep Onderwijsomgeving

8 september 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).
Een groot aantal onderwijsgebouwen voor het beroepsonderwijs is in de afgelopen twee decennia gebouwd. De vraag is of deze gebouwen qua locatie, schaal, opzet en inrichting wel voldoen aan de huidige eisen. Welke visie lag ten grondslag aan deze bouwgolf? En in hoeverre kunnen de gebouwen worden aangepast aan de nieuwe visies op het beroepsonderwijs? Voor welke beroepen worden de huidige jongeren opgeleid? En wat voor omgeving hoort daarbij?

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betreft de ruimtelijke, bouwtechnische én de onderwijskundige kwaliteit van gebouwen en hun omgeving. Nog te vaak wordt het gebouw solitair benaderd, terwijl ontwerp, programma en locatie niet meer los kunnen worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Een oproep aan ontwerpers en architecten
De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?

Indienen en deadline Open Oproep
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan kan een subsidie van maximaal €40.000,-aangevraagd worden voor de uitvoering van het onderzoek. Stuur het voorstel, inclusief motivatie, uiterlijk 5 januari 2015 in. Lees op deze pagina meer over deze Open Oproep.

meer >

Openoproeponderwijs2.jpg
nieuws

Open Oproep Onderwijsomgeving

8 september 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten en ontwerpers op om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs (VMBO/MBO/ROC).

meer >

DutchDesignPost.jpg
nieuws

Interesse in productie in Taiwan?

9 september 2014
Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.
Ben je ontwerper en heb je interesse om in Taiwan te produceren? Dutch Design Post (DDP) is een platform om Nederlands ontwerp internationaal verder te helpen. DDP helpt je in voorbereidingen voor de reis, faciliteert een matchmaking, begeleidt je tijdens je bezoek en zorgt voor aftercare om de nieuw opgedane relaties in stand te houden. Bovendien heeft DDP een residentie in Tainan.

Lees op de website www.dutchdesignpost.com onder het kopje 'How to apply' hoe je je kan aanmelden. Dutch Design Post is ondersteund naar aanleiding van de Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.
» website

meer >

DutchDesignPost.jpg
nieuws

Interesse in productie in Taiwan?

9 september 2014

Taiwan heeft een opkomende interesse voor design, niet voor niets wordt Taipei in 2016 World Design Capital. Nu de massaproductie is verplaatst naar Taiwanese fabrieken in China werkt Taiwan aan innovatie en kwaliteitsproductie. Het relatief kleine eiland met een hoge dichtheid aan bedrijven biedt kansen voor Nederlandse ontwerpers.

meer >

SXSW.jpg
nieuws

Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

8 juli 2014
Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.
SXSW 2015 vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW (sxsw.com) is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie.

Oproep
Het Stimuleringsfonds is met name geïnteresseerd in interessante voorstellen van Nederlandse deelnemers aan het Interactive programma dat plaatsvindt van 13 tot en met 17 maart 2015, en het Digital Domain programma dat onderdeel is van aan het Filmprogramma en gelijktijdig plaatsvindt.

De maximale bijdrage van het fonds is 6.000 euro per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie en deel uit maakt van het officiële programma. U kunt een voorstel indienen voor één van de onderstaande programmaonderdelen:

Conferentie (panels/sessies/talks) voor de onderdelen Interactive en Digital Domain;
Accelerator programma;
Interactive Awards;
Interactive Trade Show;
Gaming Expo/Award.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
Vergroten internationale werkterrein.

Beoordeling
Elk projectvoorstel wordt schriftelijk beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Zij toetsen of het project voldoende aansluit bij de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds en in het bijzonder de doelstellingen voor Internationalisering. Ook beoordelen zij de kwaliteit van het plan en de mate waarin het project aansluit bij de context van SXSW. Bij een positief advies vindt ondersteuning plaats op voorwaarde dat het project of de persoon daadwerkelijk wordt toegelaten tot het officiële SXSW programma.

Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen en maakt een budget vrij van € 60.000. De maximale ondersteuning per project/deelnemers bedraagt € 6.000. Indien de opzet van het plan of de begroting daartoe aanleiding geven, kan de bijdrage op een lager bedrag worden vastgesteld. Projectvoorstellen die niet bij de eerste selectie zitten kunnen in overleg met de indiener op een wachtlijst worden geplaatst zodat deze – wanneer er middelen vrijkomen van positief beoordeelde projecten die niet tot het officiële programma worden toegelaten – alsnog kunnen worden ondersteund. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
NAW- en bankgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, IBAN);
een plan/beschrijving van het project of activiteiten, gericht op één van de officiële festivalprogramma’s;
een begroting en dekkingsplan;
motivatie voor deelname;
cv (max. twee pagina’s);
een uitdraai van de inschrijving bij de KvK.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van € 6.000. Dit bedrag is een bijdrage aan de totale kosten en wordt besteed aan:
reis- en verblijfskosten voor twee personen tijdens SXSW;
maximaal twee extra festivalbadges per project;
kosten voor beursdeelname;
materiaalkosten die direct samenhangen met deelname aan SXSW.

Deadline
Voorstellen kunnen uitsluitend via de online aanvraagomgeving worden ingediend. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname SXSW 2015. Voorstellen moeten uiterlijk 7 november 2014 binnen zijn. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan het SXSW Festival.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van reis en verblijf.
Toelating tot het officiële SXSW programma is een voorwaarde voor ondersteuning, maar biedt geen garantie.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Hugo van de Poel, 010-4361600, h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl

meer >

SXSW.jpg
nieuws

Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

8 juli 2014

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
nieuws

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

2 september 2014
In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?
“Het fonds heeft begin 2013 met het subsidieprogramma voor e-cultuur een sprong in het diepe genomen”, aldus Joris van Ballegooijen, secretaris van de Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds. “De uitdaging van het eerste jaar was vooral om de juiste doelgroep aan te spreken. In de eerste rondes was het spannend of we goede en relevante projectaanvragen zouden ontvangen. Gelukkig is dat vanaf het begin af aan het geval geweest. In de eerste ronde waren het vooral de bekende namen die de regeling wisten te vinden. Daaronder bevonden zich veel instellingen en festivals maar nog niet zoveel makers. Inmiddels zien we dat ook deze groep de regeling weet te vinden. Ongeveer de helft van de aanvragen is geschreven door de makers zelf. Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen en de toegekende subsidies. In heel 2013 namen we 127 aanvragen in behandeling. Dit jaar zijn we daar nu met drie rondes al overheen.”

Hoe stel je een deskundige commissie samen die aanvragen kan beoordelen, variërend van game-gerelateerde projecten, hard- en softwareontwikkeling tot crossovers met architectuur, vormgeving en podiumkunsten?
Joris van Ballegooijen (JvB): “Op advies van de onafhankelijke benoemingscommissie zijn we gestart met een minimale bezetting van adviseurs. Na een jaar hebben we de Deelregeling intern en met de aanvragers geëvalueerd (zie hier de terugblik). Daarna zijn specialisten uit het veld benaderd om de commissie te versterken. Elk commissielid brengt specifieke kennis mee. We hebben nu een poule van twaalf adviseurs. Op basis van de binnengekomen voorstellen wordt een optimale commissie bijeengebracht.”

De deelregeling krijgt veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Is deze regeling bedoeld voor het financieren van een nieuwe bedrijfswebsite of online-platform?
JvB: “De deelregeling trekt grofweg twee type aanvragen aan: projecten die wat betreft vorm met e-cultuur te maken hebben en projecten die inhoudelijk aansluiten bij de deelregeling. De projecten uit deze laatste categorie worden door de commissie over het algemeen interessanter gevonden. We krijgen inderdaad veel voorstellen binnen voor de bouw van nieuwe websites, apps en online platforms. Maar als de inhoud van die website of dat platform geen relevantie heeft voor de culturele en artistieke ontwikkeling van e-cultuur dan is zo’n aanvraag meestal niet op z’n plaats. Daarbij is het Stimuleringsfonds in de eerste plaats een cultuurfonds. De naam ‘creatieve industrie’ triggert tot het indienen van ondernemingsplannen, maar die kunnen we niet in behandeling nemen. Spannender is het als er crossovers worden gemaakt naar nieuwe disciplines, als er vanuit een artistieke invalshoek research wordt gedaan of als er open source hard- en software wordt ontwikkeld. Soms stimuleren we crossovers extra door samen te werken met andere fondsen als het Mediafonds, het Filmfonds en het Letterenfonds.”

Welke tips kun je aanvragers voor deze deelregeling geven?
“Ik raad alle aanvragers aan goed te kijken naar de ondersteunde projecten op de website. Als je twijfelt of je project aansluit bij deze deelregeling, neem dan contact op met het fonds. We zijn altijd bereid om naar concepten te kijken en als het nodig is maken we een afspraak.”

meer >

anderhalfjaarecultuur3.jpg
nieuws

Anderhalf jaar e-cultuur bij het Stimuleringsfonds

2 september 2014

In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Niet eerder hadden makers of denkers die werken op het snijvlak van cultuur, technologie en maatschappij direct een subsidieregeling voor projecten. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld?

meer >

Voordekunst.jpg
nieuws

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

2 september 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds legt actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Crowdfunding kan hierbij een rol in spelen. Bij deze manier van publieksfinanciering staat de relatie tussen (potentiele) afnemer of het publiek en de maker centraal.

voordekunst ook crowdfundingplatform voor de creatieve indstrie
voordekunst.nl is de eerste en meest succesvolle Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten. Sinds de lancering op 4 november 2010 hebben er meer dan 1200 projecten op voordekunst.nl gestaan, waarvan 75% de benodigde financiering wist te behalen. Inmiddels hebben ruim 50.000 overwegend particuliere donateurs een bedrag van bijna € 5 miljoen bijeengebracht.

Doel van de samenwerking met het Stimuleringsfonds is om, door middel van presentaties, workshops en gezamenlijke communicatie, een groei van het aantal projecten uit de creatieve industrie op voordekunst te bewerkstelligen. Een centrale rol binnen de samenwerking vormt de actieve begeleiding van voordekunst met talentvolle makers via een traject voorafgaand, gedurende en vooral ook na hun crowdfundingcampagne. Hiermee wordt beoogd om een meer duurzame relatie tussen makers en hun donateurs tot stand te brengen.

Partnerpagina Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds heeft de partnerpagina www.voordekunst.nl/partner/stimuleringsfonds-creatieve-industrie op de website van voordekunst. De projecten op deze partnerpagina zoeken alternatieve financiering via crowdfunding voor, tijdens of na een subsidietraject bij het fonds.
» website

meer >

Voordekunst.jpg
nieuws

Samenwerking Stimuleringsfonds en voordekunst

2 september 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen.

meer >

WaterinDwarka2.jpg
nieuws

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

27 augustus 2014
In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.
De verwachting is dat in 2050 meer dan 1 miljard mensen lijden aan een tekort aan stedelijk water. Dwarka is een goed voorbeeld van een stad waar het watertekort reeds problematisch is voor de verdere stedelijke ontwikkeling. De stad was in 1992 gepland voor 1,2 miljoen inwoners, op dit moment wonen er enkel 400.000 mensen. Grote delen zijn nog steeds onderontwikkeld en gebouwen zijn slechts gedeeltelijk bezet. Veel van het gebruikte water in Dwarka is afgetapt uit het plaatselijke grondwater, hetzij door middel van illegale pompen geïnstalleerd door de bewoners zelf, of aangeboden door illegale tankwagens. In een paar decennia is het waterpeil dusdanig gezakt dat veel van het grondwater onbruikbaar is geworden.

Het team heeft deze waterproblematiek in deze stad integraal benaderd en werkt vanuit een ontwerpgedachte samen met alle betrokken partijen; van de lokale bevolking tot en met de Delhi Development Authority. Het resultaat is onder andere om door middel van ontwerpen en visualisaties, een beter begrip te krijgen van hoe het thema water van invloed is op leefbaarheid (hitte-eilanden, de kwaliteit van de openbare ruimte) en economie (stedelijke landbouw, logistiek). Het team zal tezamen met de gemeente in concrete projecten verder werken aan de ontwikkeling van een ontwerp dat het regenwatersysteem verbindt met de publieke ruimte, die vervolgens kan worden gebruikt voor wateropvang en -opslag.

Dit project is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

meer >

WaterinDwarka2.jpg
nieuws

Ontwerpstrategie voor water in Indiase stad Dwarka

27 augustus 2014

In de eerste helft van 2014 heeft een team bestaande uit arch-I platform, Dutch Water Design consortium, Studio Makkink & Bey en Wageningen Universiteit het project Water in Dwarka geïnitieerd, met als doel het in kaart brengen van de waterproblematiek in Dwarka, een stad nabij New Delhi. Na een ontwerpend onderzoek en een intensief proces met lokale belanghebbenden heeft het team een reeks projecten opgezet die het tekort aan water in deze stad moeten zien tegen te gaan.

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
nieuws

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

27 augustus 2014
Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.
De samenwerking van ontwerpers Lio de Bruin en Phil Procter met hun Zuid-Afrikaanse partners Mathew Neilson van Matblac en Natalie Du Toit van Indigi Designs startte zo'n maand geleden. De twee teams gaven in samenwerking met de lokale producenten en makers Woodheads, Bronze Age en Design Afrika vorm aan een serie van elf producten. Deze objecten zijn tussen 15 en 24 augustus in Kaapstad tentoongesteld.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van [Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin].

Beeld: Michael Currin Photography
CMOPENING1.jpg
CMOPENING4.jpg
CMOPENINGLIODEBRUINJOPJAPENGA.jpg
CMOPENING3.jpg
CMFinalTeam.jpg
CMOPENING7.jpg

meer >

LIODEBRUINxDESIGNAFRIKA.jpg
nieuws

Nieuw design in samenwerking met Zuid-Afrikaanse ontwerpers

27 augustus 2014

Het Common Methods project is opgestart om Nederlandse creatieven te verbinden met Zuid Afrikaanse ontwerpers en fabrikanten rond de drie thema's wonen, ontwerp en productie. Het programma is opgezet om ontwerpers met diverse nationaliteiten en achtergronden met elkaar in contact te brengen en lokale ambachten te implementeren in hedendaagse ontwerp.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
nieuws

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

25 augustus 2014
In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.
“De medewerkers bij Stimuleringsfonds zijn betrokken en zeer service gericht. Zij reageren snel op mails en denken mee met jouw ideeën”, aldus een ondervraagde. Uit het rapport is gebleken dat 72% van de aanvragers positief is over de dienstverlening van het fonds in het algemeen. Een belangrijk deel is zelfs enthousiast te noemen. Met een respons van 173 aanvragers vormt dit voor het onderzoeksbureau een representatieve afspiegeling van de totale groep aanvragers bij het Stimuleringsfonds. De resultaten in dit rapport vormen een 0-meting en kunnen worden gezien als een evaluatie van de start die het Stimuleringsfonds heeft gemaakt in de ogen van aanvragers.

Aanvraagprocedure kost moeite
63% van de aanvragers vindt dat het doen van een aanvraag hen veel moeite kost. De tijd die in de aanvraag gaat zitten in combinatie met de slagingskans zorgt soms voor negatieve gevoelens. De mogelijkheid die het Stimuleringsfonds biedt om een conceptaanvraag voor te leggen aan een stafmedewerker wordt als prettig ervaren, maar zorgt ook voor extra werk om de aanvraag definitief te maken.

Een aantal praktische verbeteringen ten aanzien van het aanvragen zijn inmiddels opgelost in de nieuwe online aanvraagomgeving die sinds 26 juni 2014 beschikbaar is. Toelichting per item moet de procedure rond het invullen van een aanvraag vergemakkelijken. Een kritiekpunt van de aanvragers is dat niet altijd duidelijk is wat de richtlijnen en voorwaarden zijn van een regeling. Het Stimuleringsfonds wil hierin met de komst van de nieuwe website in het najaar verbetering brengen.

Besluitprocedure
Waar 92% van de gehonoreerde aanvragers positief is over het besluit in het algemeen, geldt dat slechts voor 13% van de niet-gehonoreerde aanvragers. Deze perceptie hangt zoals verwacht sterk samen met het feit of de aanvraag al dan niet gehonoreerd is. Zowel gehonoreerde als niet-gehonoreerde aanvragers zijn het meest kritisch over de volledigheid van het besluit. Het uiteindelijke advies van de commissie die aanvragers per brief ontvangen is een juridisch document, dat onderdeel uitmaakt van de besluitprocedure. Daarin is beperkt ruimte voor directe terugkoppeling op inhoudelijke onderdelen van het project.

Communicatiemiddelen goed beoordeeld
De (online) nieuwsbrief wordt door 71% van de aanvragers (deels) gelezen en goed beoordeeld. Driekwart van de aanvragers is te spreken over de website van het fonds. Zes op de tien aanvragers (63%) is positief over de manier waarop het Stimuleringsfonds verantwoording aflegt voor haar activiteiten. "Het is een publieke instelling die op een verantwoorde wijze met belastinggeld om moet gaan. Transparantie en informatievoorziening zijn daarbij cruciaal. Op deze twee punten vervult stimuleringsfonds prima haar taak als subsidieverstrekker."

Lees hier het complete rapport van dit klanttevredenheidsonderzoek.

meer >

Klanttevredenheidsonderzoek.jpg
nieuws

Aanvragers tevreden over dienstverlening van het Stimuleringsfonds

25 augustus 2014

In mei 2014 is door Blauw Research een online onderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers die vanaf 2013 een aanvraag hebben gedaan bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In dit onderzoek stond de dienstverlening van het fonds centraal, maar ook onderwerpen als communicatie, beleid en de aanvraagprocedure kwamen aan bod.

meer >

Schellensfabriek.jpg
nieuws

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

25 augustus 2014
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.
“Er bestaat geen onbetwiste maatstaf voor talent. Talent kan iedere gedaante aannemen, in iedere kwaliteit schuilen en is altijd vatbaar voor verandering”, stelt Agata Jaworska, curator van de tentoonstelling en alumna van de Design Academy Eindhoven. Deelnemers aan de tentoonstelling zijn de Stimuleringsfonds talenten Adriaan Aarnoudse, Aliki van der Kruijs, Arna Mackic, Beer van Geer, Boris de Beijer, Danny Cremers, Deniz Terli, Elisabeth Klement, Foteini Setaki, Irma Földényi, Jinhyun Jeon, Jólan van der Wiel, Jorge Bakker, Linda Valkeman, Maaike Fransen, Pauline van Dongen, Pieter Stoutjesdijk, Pinar Demirdag, Rick van der Linden, Rogier Delfos en Viola Renate.

Eerste gezamenlijke presentatie vanuit regeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds geeft jaarlijks een podium aan veelbelovende ontwerpers, architecten en makers die een ontwikkelbijdrage uit de deelregeling Talentontwikkeling hebben ontvangen. Deze eerste presentatie tijdens de Dutch Design Week in de Schellensfabriek biedt zowel een breed publiek als een vakpubliek de kans om kennis te maken met creatief talent. Tevens toont de presentatie wat er bereikt kan worden dankzij ondersteuning met publieke gelden.

18 t/m 26 oktober 2014
Schellensfabriek, Vestdijk 280, Eindhoven
dagelijks 11.00 - 20.00

meer >

Schellensfabriek.jpg
nieuws

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toont jong talent tijdens Dutch Design Week

25 augustus 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de Dutch Design Week een presentatie met werk van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een ontwikkelbijdrage ontvingen. In No Particular Order toont actueel werk van 21 jonge makers die opereren binnen de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. De tentoonstelling en de publicatie ontrafelen het begrip talent en geven inzicht in diverse factoren die de ontwikkeling van talent kunnen voeden.

meer >

38nieuwetalenten3.jpg
nieuws

38 beurzen talentontwikkeling

19 augustus 2014
In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, sieradenontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenenontwerp en interactief media design.
Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie.
Subsidie
Het grootste deel van de toegekende subsidie is vrij te besteden aan de verdere ontwikkeling van een eigen werkwijze of methodiek en/of het ontwikkelen van ideeën, prototypes of producten. Geselecteerde talenten krijgen bovendien de kans om gericht aandacht te besteden aan hun professionele ontwikkeling en de presentatie van hun werk. Dit kan het schrijven van een businesscase, het maken van een ondernemingsplan of het opzetten van een eigen praktijk zijn. De vouchers bieden ook de mogelijkheid tot productontwikkeling in bestaande studio’s, labs, ateliers en werkplaatsen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van expertise van (ervaren) collega’s. Een laatste deel van de subsidie is bestemd voor de gezamenlijke eindpresentatie.

En de talenten 2014 zijn:
Alicia Ongay-Perez (social design)
Amber Veel (mode, sieraden, accessoires)
Anne Dessing (architectuur)
Anton Lamberg (vormgeving)
Arnout Meijer (licht vormgeving)
Barbara Langendijk (mode, sieraden, accessoires)
Bennie Meek (landschapsarchitectuur)
Bora Hong (product vormgeving)
Britt Tan (mode, sieraden, accessoires)
Christa van der Meer (mode, sieraden, accessoires)
Donna Verheijden (grafische vormgeving)
Femke Herregraven (e-cultuur in relatie tot grafisch ontwerp)
Gijs de Heij (grafische vormgeving)
Henriette Waal (architectuur / social design)
Henrik van Leeuwen (e-cultuur in relatie tot grafisch ontwerp)
Hozan Zangana (product vormgeving)
Jelle Mastenbroek (product vormgeving)
Jesse Howard (social design)
Jon Stam (e-cultuur)
Jonas Lund (e-cultuur)
Joris Strijbos (e-cultuur)
Joris Suk (mode, sieraden en accessoires)
Jurjen Versteeg (visuele communicatie)
Marjan van Aubel (product vormgeving)
Mark Sturkenboom (product vormgeving)
Matthijs Munnik (e-cultuur)
Maurizio Montalti (product vormgeving)
Nicky Assmann (e-cultuur)
Noon Passama Sanpatchayapong (mode, sieraden en accessoires)
Ricky Rijkenberg (architectuur)
Ricky van Broekhoven (architectuur)
Rogier Arents (grafische vormgeving)
Sander Wassink (product vormgeving)
Sjoerd ter Borg (architectuur)
Studio Vailly (product vormgeving)
Tuomas Markunpoika (product vormgeving)
Viktor Hachmang (illustratie)
Yuri Veerman (grafische vormgeving)

Selectieprocedure
Op basis van portfolio’s en cv’s heeft de selectiecommissie Talentontwikkeling onder leiding van voorzitter Margriet Schavemaker, uit 260 inzendingen een eerste selectie van 76 kandidaten gemaakt. Deze kandidaten is gevraagd om een aanvullende motivatie en een ontwikkelplan. In de tweede ronde heeft de commissie na zorgvuldig beraad en afweging gekozen voor de uiteindelijke 38 uitzonderlijke talenten. Hiermee heeft het Stimuleringsfonds het resterende budget uit 2013 gebruikt om meer talent de kans te bieden zich verder artistiek en professioneel te ontwikkelen.

Talentontwikkeling 2015
In 2015 is er opnieuw een kans om als jong talent te worden erkend. Het Stimuleringsfonds organiseert één subsidieronde voor talentontwikkeling. De sluitingsdatum is 1 maart 2015. Let op: alleen ontwerpers/ vormgevers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd komen in aanmerking voor het indienen van een aanvraag binnen de Deelregeling Talentontwikkeling.

Gedurende het lopende jaar wordt de ontwikkeling van de talenten gevolgd. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

meer >

38nieuwetalenten3.jpg
nieuws

38 beurzen talentontwikkeling

19 augustus 2014

In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, sieradenontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenenontwerp en interactief media design.
Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie.

meer >