Scout nights 2023

Voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld of een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond en die een beurs willen aanvragen bij de Regeling Talentontwikkeling.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 1.000

subsidiebedrag

€ 25.000

beurs Regeling Talentontwikkeling

Belangrijke info

voor wie is zijn de scout nights?

De scout nights vinden plaats binnen de kaders van de Regeling Talentontwikkeling en zijn voor ontwerpers en makers die geen ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau hebben afgerond in Nederland of in het buitenland. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren.

De scout nights staan open voor makers die een individuele praktijk hebben of opereren als collectief en werken binnen de (deel)disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur of een cross-over hiertussen. Ook praktijken op de grenzen van de disciplines zijn welkom, zoals street art, art-direction en styling.

Lees de Regeling Talentontwikkeling voor de voorwaarden en beperkingen.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Via de scout nights kan je bij de Regeling Talentontwikkeling een beurs aanvragen van € 25.000. Met de beurs kun je een jaar lang investeren in de ontwikkeling van je eigen praktijk.

De beurs bestaat uit drie delen:
- een vrij besteedbaar deel voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
- een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk;
- een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases kent de selectieprocedure?

De selectie voor een beurs komt in twee fases tot stand.

scout nights
De eerste selectie via de scout nights wordt gemaakt op basis van een live pitch. Om mee te doen met de scout nights dien je een aanvraagformulier, cv, portfolio en een korte video in via de online aanvraagomgeving. Let op: accounts hiervoor kunnen worden aangemaakt tot en met 27 januari 2023. Per scout night kunnen maximaal vijftien makers een pitch doen. Aanvragers krijgen uiterlijk twee weken voor de scout nights te horen of ze mogen pitchen. De selectie voor deelname wordt op basis van de Regeling Talentontwikkeling gedaan door de scout van de desbetreffende stad.

tweede selectiefase
Word je tijdens de scout nights geselecteerd, dan ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan vormt in de tweede selectiefase, die verloopt via de Regeling Talentontwikkeling, de kern van je aanvraag. De adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling maakt op basis van de ontwikkelplannen de definitieve selectie. De geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen de beurs van € 25.000.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad Talentontwikkeling scout nights
Voor je aanvraag bij de scout nights stellen we je in het aanvraagformulier drie motivatievragen. Deze mag je schriftelijk of in een video beantwoorden. Per motivatievraag krijg je maximaal 200 woorden. Kies je ervoor de vragen in een video te beantwoorden? Dan mag deze niet langer zijn dan drie minuten. De motivatievragen kun je alvast bekijken in de Leidraad Talentontwikkeling scout nights.

In de leidraad vind je verder een toelichting op de motivatievragen en de beoordelingscriteria. Ook bevat de leidraad handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. De leidraad helpt je om je aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen.

Regeling Talentontwikkeling
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Elke scout night heeft een eigen jury, bestaande uit drie leden. De samenstelling van de jury’s wordt na de sluitingsdatum aan de deelnemers bekendgemaakt, net als de pitchlocaties. De jury’s maken tijdens de scout nights de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:

beoordelingscriteria scout nights
- de kwaliteit van het werk van de aanvrager;
- omgevingsbewustzijn en positionering;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie.

De criteria worden toegelicht in de Leidraad Talentontwikkeling scout nights.

rangschikking

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het in de eerste fase beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

Wil je ook alvast weten op basis van welke criteria de aanvragen in de tweede selectiefase worden beoordeeld? Bekijk dan de Regeling Talentontwikkeling.

waar en wanneer zijn de scout nights en wie zijn de scouts?

We organiseren verdeeld over het land vijf scout nights:
- regio Noord: Zwolle op 2 maart 2023
- regio Midden: Amsterdam op 13 maart 2023
- regio Midden: Utrecht op 7 maart 2023
- regio Zuid: Rotterdam op 28 februari 2023
- regio Zuid: Eindhoven op 9 maart 2023

De scout nights zijn besloten en elke pitchlocatie heeft een eigen scout. Heb je vragen, neem dan contact op via scoutnights@stimuleringsfonds.nl. Dit zijn:
- Philip van Vorstenbosch, Zwolle
- Wouter Pocornie, Amsterdam
- Shirin Mirachor, Rotterdam
- Dina Ziad, Utrecht
- Glenda Pattipeilohy, Eindhoven

Klik hier voor een impressie van de scout nights.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling. Kom je in aanmerking voor de scout nights, dan ontvang je per e-mail meer informatie over de scout nights en hoe je je hierop kan voorbereiden. Mocht er iets onvolledig of onduidelijk zijn, dan nemen we contact met je op.

beoordelen
De aanvragen in de scout nights worden door de jury’s beoordeeld op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

rangschikking
De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van de punten die door de vergadering van de adviescommissie worden toegekend. Dit betekent dat sommige aanvragen boven andere zullen worden gekozen wat betreft het beschikbare aantal beurzen. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het in de eerste fase beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

besluit

De uitslag van de scout nights wordt dezelfde dag bekendgemaakt. Via een beschikking word je officieel op de hoogte gebracht van dit besluit. Voor individuele feedback kun je contact opnemen met het fondsbureau.

De uitslag van de tweede selectiefase, die via de Regeling Talentontwikkeling verloopt, wordt augustus 2023 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze fase ontvangen een schriftelijk advies.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Aan het eind van je ontwikkeljaar ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Regeling Talentontwikkeling
Leidraad Talentontwikkeling scout nights

Let op: In de regeling wordt gesproken van rondes. Ronde 1 is voor ontwerpers en makers met een diploma van ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau. Ronde 2 zijn de Scout Nights 2023. En ronde 3 is de selectie in de tweede selectiefase.

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Talentontwikkeling. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.