nieuw

Open Oproep Residency Videotage 2025

Voor individuele ontwerpers, makers of beschouwers in digitale cultuur die tijdens een werkperiode bij Videotage met inzet van verschillende vormen van mediakunst onderzoek willen doen en nieuw werk willen ontwikkelen gericht op sociale en stedelijke dynamieken in Hongkong.

12 september 2024

sluitingsdatum

€ 5.000 / € 6.500

subsidiebedrag

24 maart 2025

start werkperiode

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft deze residency in Hongkong opgezet in samenwerking met mediakunstinstelling Videotage stimuleert cross-over en experiment, en biedt een kans om te leren van andere perspectieven en ideeën.

Deelnemers krijgen de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden, en nieuw werk te ontwikkelen met een nadruk op sociale en stedelijke dynamieken in Hongkong. Ze kunnen nieuwe werkterreinen verkennen, hun creatieve praktijk verbreden, en werk produceren dat de grenzen van digitale cultuur verlegt. Daarbij brengen we een specifieke focus aan en vragen we deelnemers om naast vooruit te kijken ook terug te blikken op de bijzondere ontwikkeling van de stad en de rol die oude en nieuwe media daarin speelden.

voor wie is deze open oproep?

Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde individuele ontwerpers, makers of beschouwers die zich richten op digitale cultuur en minimaal vijf jaar een professionele praktijk voeren binnen de creatieve industrie.

wanneer kan je geen aanvraag doen?

Voor duo’s, collectieven of samenwerkingsverbanden is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Ook ontwerpers en makers die op dit moment subsidie ontvangen via de Regeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komen niet in aanmerking voor deze residency-plek.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

open oproep videotage 2025

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Videotage 2025. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, criteria en procedure beschreven.

regeling open oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Videotage 2025 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelstelling en missie van de residency.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Videotage 2025 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

verdiep je in de lokale context

tip 3

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan team Internationalisering. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.