Open Oproep Scout nights

Voor ontwerpers en makers die zich zonder afgeronde ontwerpopleiding in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld en die een talentontwikkelingsbeurs willen aanvragen.

gesloten

sluitingsdatum

€ 1.000

subsidiebedrag

€ 25.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

De Open Oproep Scout nights vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Talentontwikkeling. De scout nights zijn bedoeld voor ontwerpers en makers die geen aanvraag kunnen indienen binnen de eerste ronde van de Regeling Talentontwikkeling omdat zijn geen reguliere kunstvakopleiding hebben afgerond.

Via de scout nights kunnen autodidacte of mbo-opgeleide ontwerpers en makers toegang krijgen tot de tweede ronde van de Regeling Talentontwikkeling. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren.

voor wie is deze open oproep?

De scout nights zijn voor ontwerpers en makers die momenteel geen opleiding volgen, noch in het verleden een een ontwerpopleiding op hbo-niveau hebben afgerond, maar die in de afgelopen jaren wel een individuele of collectieve praktijk hebben opgebouwd op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Via de Open Oproep Scout nights kan je bij de Regeling Talentontwikkeling een beurs aanvragen om een jaar lang te investeren in je eigen ontwikkeling. De beurs bestaat uit drie delen: een vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases kent de selectieprocedure?

De selectie voor een talentontwikkelingsbeurs komt in twee rondes tot stand.

scout nights
De eerste selectie via de scout nights wordt gemaakt op basis van portfolio, cv en pitch. Er zijn vijf scout nights – in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Voor elke scout night worden op basis van portfolio maximaal tien makers uitgenodigd om te pitchen. De jury selecteert per scout night maximaal vijf kandidaten.

tweede selectieronde
De definitieve selectie voor de beurs wordt gemaakt op basis van het ontwikkelplan. Nadat je bent geselecteerd tijdens de scout nights of in de eerste selectieronde van de Regeling Talentontwikkeling, ontvang je € 1.000 voor het opstellen van dit ontwikkelplan dat in de tweede selectieronde wordt beoordeeld.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Scout nights
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Scout nights. Hierin staan de doelstelling, voorwaarden, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Talentontwikkeling
De open oproep vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Talentontwikkeling. Lees de regeling met het oog op de tweede ronde waarin de definitieve selectie voor de talentontwikkelingsbeurzen wordt gemaakt. In de regeling worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Elke scout night heeft een eigen jury, bestaande uit drie leden. De samenstelling van de jury's wordt na de sluitingsdatum aan de deelnemers bekendgemaakt, net als de pitchlocaties. De jury's maken tijdens de scout nights de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:

1. Kwaliteit van het werk;
2. Omgevingsbewustzijn en positionering;
3. Ontwikkelvermogen;
4. Onderscheidend.

wie zijn de scouts?

Aan elke scout night is een scout gekoppeld. Heb je vragen, neem dat contact op met de scout van de stad waar je je werk wil pitchen. Dit zijn:

Wouter Pocornie, Amsterdam
Shirin Mirachor
, Rotterdam
Jess Oberlin
, Eindhoven
Saïd Belhadj
, Utrecht
Philip van Vorstenbosch
, Zwolle

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Op basis van je cv en portfolio toetst het Stimuleringsfonds samen met de scouts of je aanvraag aansluit bij de doelstellingen van de open oproep.

beoordelen
Per stad kunnen maximaal tien ontwerpers/makers een pitch doen. De selectie hiervoor wordt gemaakt door de scout van de desbetreffende stad. Aanvragers krijgen uiterlijk twee weken voor de scout nights te horen of ze mogen pitchen.

selecteren
De uiteindelijke selectie wordt gemaakt door de jury van de desbetreffende stad. Per stad kunnen maximaal vijf ontwerpers/makers worden geselecteerd. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de scout nights. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.

vervolg
Geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Dit plan wordt in de tweede en laatste ronde van de Regeling Talentontwikkeling beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling, samen met de plannen van makers die zij in de eerste ronde van de Regeling Talentontwikkeling selecteerde. De commissie selecteert uiteindelijk maximaal vijftig makers voor een talentontwikkelingsbeurs.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Sharvin Ramjan, stafmedewerker Talentontwikkeling. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.