Open Oproep Salone del Mobile 2022

Voor ontwerpers, makers en ontwerpbureaus die hun werk internationaal willen presenteren op de Salone del Mobile 2022.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 3.000 / € 6.000

max aanvraagbedrag

€ 50.000

budget

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze open oproep?

De Salone del Mobile in Milaan is een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productvormgeving. Jarenlang zet het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie al een open oproep uit voor een presentatie op deze beurs. Als gevolg van de coronapandemie konden die presentaties de afgelopen twee jaar niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden. Dit jaar is dat wel mogelijk. De Salone del Mobile 2022 is van 7 tot en met 12 juni. Voor de lancering van deze open oproep heeft het Stimuleringsfonds de versoepelingen van de covid-19-maatregelen afgewacht. Ondanks de korte voorbereidingstijd hoopt het fonds een mooi aantal projecten te kunnen ondersteunen.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor professionele ontwerpers, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen, die een presentatieplek op de Salone del Mobile hebben vaststaan.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep staat open voor voorstellen voor presentaties van onder meer onderzoeksresultaten, objecten, installaties of workshops. Het soort presentatie is niet vastomlijnd.

Er kan geen subsidie worden aangevraagd:
- als de aanvrager nog geen presentatieplek heeft tijdens de Salone del Mobile 2022. Het fonds faciliteert geen plek om te presenteren;
- voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2022 binnen een projectsubsidie die al een bijdrage heeft ontvangen van het Stimuleringsfonds;
- als er nog een lopende ondersteuning is van het Stimuleringsfonds vanuit de Open Oproep Salone del Mobile 2020.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Salone del Mobile 2022
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Salone del Mobile 2022. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Salone del Mobile 2022 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie
- plan en motivatie
- relevantie van de presentatie voor de Nederlandse creatieve industrie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Salone del Mobile 2022. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan onze collega's via internationalisering@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.