Open Oproep Residency Think Tanger 2024 / 2025

Voor ontwerpers, architecten, spatial practitioners of makers die tijdens een residency-periode in Tanger, Marokko onderzoek willen doen, hun netwerk willen verbreden en eigen werk willen ontwikkelen met een focus op ontwerp, urbanisme en sociale en ruimtelijke aspecten.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 11.000

subsidiebedrag

okt – dec 2024 en apr – jun 2025

residency-periodes

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Think Tanger is een multidisciplinair cultureel platform dat gericht is op het stimuleren van cultuur, creativiteit, innovatie en uitwisseling in Tanger, Marokko. De organisatie, die in 2016 is opgericht, brengt kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, ondernemers en lokale gemeenschappen samen om de stedelijke en culturele dynamiek in een stad in transformatie met een kritische blik te bekijken en zo beter te begrijpen en de dialoog erover te bevorderen. Think Tanger erkent de grote invloed van de stedelijke omgeving op individuen en gemeenschappen en denkt dat er een positieve verandering kan plaatsvinden door middel van alternatief onderwijs, creatief ondernemerschap, de productie van kunst en participatief onderzoek.

De residency bij Think Tanger is in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds opgezet om cross-overs en experimenten te stimuleren en voor het uitwisselen en leren van elkaars perspectieven, kennis en ideeën. Het biedt ontwerpers en kunstenaars de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden en nieuw werk te ontwikkelen met een focus op vormgeving, urbanisme en de dynamiek tussen sociale en ruimtelijke aspecten. De deelnemers gaan een dialoog aan met de unieke context van Tanger, door bestaande vooronderstellingen en maatschappelijke kwesties op een creatieve manier te onderzoeken.

voor wie is deze open oproep?

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door individuele ontwerpers, architecten, spatial practitioners of makers via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Als duo, collectief of samenwerkingsverband is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Per periode werken steeds een ontwerper en een kunstenaar tegelijkertijd bij Think Tanger.

Beeldend kunstenaars en curatoren kunnen uiterlijk 21 maart 2024 een voorstel indienen via het Mondriaan Fonds.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency Think Tanger 2024 / 2025

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2024 / 2025. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag - open oproep vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2024 / 2025 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelen van de residency.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency Think Tanger 2024 / 2025 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan team Internationalisering. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.