Open Oproep Residency buitenland

Voor ontwerpers, architecten, makers en beschouwers met een eigen praktijk die een werkperiode willen doorbrengen in een buitenlandse residency.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 15.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 250.000

budget 2023

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds de artistieke en professionele ontwikkeling van gevestigde ontwerpers en makers stimuleren. Residencies dienen hierbij als vrijplaats voor onderzoek en experiment. De nadruk ligt op uitwisseling en wederkerigheid; het gekozen thema of onderwerp moet ook relevant zijn voor de residency-plek of de organisatie die de residency mogelijk maakt. Het is ook belangrijk dat het voorstel zich verhoudt tot de lokale context en aansluit op een gedeelde vraag, onderwerp of relevante kwestie. Hiernaast kunnen aanvragers internationale contacten opdoen, werkterreinen verkennen en netwerken uitbreiden en opbouwen.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en beschouwers met een eigen praktijk van minimaal vier jaar binnen de creatieve industrie. De aanvrager is gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De Open Oproep Residency buitenland is gericht op tijdelijke werkperiodes voor het ontwikkelen en/of onderzoeken van een idee en/of ontwerp buiten de eigen context. Daarnaast moet het project aan de volgende eisen voldoen:
- De residency vindt plaats in een land buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
- De residency duurt minimaal twee en maximaal zes maanden;
- De residency start binnen acht maanden na de beschikkingsdatum;
- Er is een goed gemotiveerd plan waarin het belang en de doelstelling van de residency worden uiteengezet;
- De ontvangende organisatie/residency-plek biedt minimaal een van het volgende: werkplek, verblijfplek, toegang tot faciliteiten en/of materialen en begeleiding.

Aanvullend op de bovengenoemde voorwaarden toetst het fonds aanvragen op veiligheid van reizen en duurzaamheid.

De bijdrage van minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000 is alleen bestemd voor deelname-, reis-, huur-, materiaal- en presentatiekosten.

welke projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep niet worden aangevraagd:
- Als er sprake is van een opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen;
- Als er sprake is van continuering van een residency of werkperiode bij de desbetreffende residency-plek/ontvangende organisatie; en
- Voor residencies in het kader van een studie of opleiding.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency buitenland
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency buitenland. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1, onder e uit het reglement niet van toepassing.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency buitenland en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Plan van aanpak en relevantie voor de verwachte praktijkontwikkeling;
- Context en uitwisseling met de resident-plek.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency buitenland en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne Minten of Milton Blaaker via internationalisering@stimuleringsfonds.nl. Neem deel aan het online spreekuur op 4 september 2023. Of bel met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.